Nagrade za kreativni natječaj „Moja županija bez korupcije“

logo antikorupcija 2016

Antikorupcijsko povjerenstvo Koprivničko-križevačke županije na svojoj 17. sjednici održanoj 22. studenog 2016. godine odabralo je radove, kreativnog natječaja „Moja županija bez korupcije“, kojima će biti uručene nagrade na svečanom obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv korupcije. Među nagrađenima je i LOVRO MATOSOVIĆ, učenik 4. razreda Strukovne škole Đurđevac sa svojim radom “Prekinuti začarani krug” te MAJA HUDJEK, učenica 6.a razreda OŠ Molve sa literanim radom “Okolu mene”.

 


Popis svih nagrađenih:

 

 PRVA SKUPINA: učenici osnovne škole od prvog do četvrtog razreda

1. ZA LIKOVNI RAD

MAŠA HADELAN
3.c razred, OŠ „Antun Nemčić Gostovinski“, Koprivnica
Mentor: Senka Pintarić
Naziv rada: Ocjenu treba zaslužiti!

2. ZA LITERARNI RAD:

TEO HANŽEKOVIĆ
3.c razred, OŠ „Braće Radić“, Koprivnica
Mentor: Vesnica Mlinarić
Naziv rada: Moj kraj

3. ZA NAJKREATIVNIJI RAD:

TARA GRUBAČEVIĆ
2. r razred, OŠ „Andrije Palmovića“ Rasinja,
PŠ Veliki Poganac
Mentor: Marina Levak
Naziv rada: Šaptanje nije pomaganje

 

DRUGA SKUPINA: učenici osnovne škole od petog do osmog razreda

1. ZA LIKOVNI ILI VIDEO RAD:

ANTONIA PLEIĆ I GLORIA TRUBELJA
7.c razred, OŠ „Đuro Ester“, Koprivnica
Mentor: Darko Markić
Naziv rada: Posljedica korupcije

2. ZA LITERARNI RAD:

MAJA HUDJEK
6.a razred, OŠ Molve
Mentor: Marija Halaček
Naziv rada: Okolu mene

3. ZA NAJKREATIVNIJI RAD:

DANIJELA GABRIĆ, VANESA LOVRIČEK I
GABRIELA JANČEC
8.b razred, OŠ „Prof. Blaž Mađer“ Novigrad Podravski,
Mentor: Božica Ruk
Naziv rada: Borba protiv korupcije

 

TREĆA SKUPINA: učenici srednje škole

1. ZA LIKOVNI ILI VIDEO RAD:

LOVRO MATOSOVIĆ
4. razred, Strukovna škola Đurđevac
Mentor: nema
Naziv rada: Prekinuti začarani krug

2. ZA LITERARNI RAD:

MATEJ VUGRINEC
4. razred, Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica
Mentor: nema
Naziv rada: Zajedno protiv korupcije

3. ZA NAJKREATIVNIJI RAD:

KLARA SABOLIĆ
4.b razred, Gimnazija „Fran Galović“, Koprivnica,
Mentor: Marina Njerš
Naziv rada: Mito je „srce“ korupcije

Nagrade i zahvalnice za sudjelovanje na kreativnom natječaju „MOJA ŽUPANIJA BEZ KORUPCIJE“ dobitnicima će biti uručene na svečanom obilježavanju Međunarodnog dana borbe protiv korupcije koje će se održati u Knjižnici „Fran Galović“ Koprivnica, Studijski odjel, II. kat, dana 12. prosinca 2016. godine (ponedjeljak) u 19,00 sati.