Radionica Leader LAG u Đurđevcu – Uloga lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju

LAG Podravina 1 16092016

U hotelu „Picok“ u Đurđevcu se 15. i 16. rujna 2016. godine održala radionica pod nazivom „AAA Leader – Uloga lokalnih akcijskih grupa u ruralnom razvoju“. Radionica je to u sklopu projekta sufinanciranog od strane Saveza Alpe Jadran i Koprivničko-križevačke županije koja okuplja predstavnike LAG-ova s područja zemalja Saveza Alpe Jadran s ciljem promocije partnerstva između predstavnika javnog, civilnog i gospodarskog sektora na ruralnim područjima. Nositelj projekta je LAG Podravina, a partneri su deset LAG-ova iz Austrije, Slovenije, Mađarske i Hrvatske.


 

Susret LAG-ova u Đurđevcu se održava drugu godinu zaredom, a ove godine tema je prepoznavanje, zaštita i prezentacija nematerijalnih kulturnih dobara koja bi bila moguća za upotrebu u turističke svrhe. Cilj je i priprema zajedničkog projekta LAG-ova s ovom tematikom koji bi se u kasnijoj fazi prijavio na neki od EU izvora financiranja.

Radionica je započela uvodnim obraćanjem voditeljice LAG-a Podravina Mihaele Lončar, predsjednika LAG-a Podravina Branka Sobote i voditelja Odsjeka za međunarodnu suradnju i europske fondove Koprivničko-križevačke županije Vladimira Šadeka. Prvog dana radionice predstavljena je uloga LAG-ova i Mreže za održivi razvoj Hrvatske, predstavljeni su sami LAG-ovi sudionici, te je održana prezentacija o nematerijalnim kulturnim dobrima i njihovoj upotrebi u turističke svrhe. Drugi dan je slijedilo osmišljavanje budućeg projektnog prijedloga. Samu radionicu je pratio i terenski rad, pa su sudionici u ova dva dana obišli razne kulturno-povijesne destinacije na području đurđevačke Podravine.

Odsjek za međunarodnu suradnju i europske fondove