ISPUNITE ANKETU o zadovoljstvu uslugama hitne medicinske pomoći

Ukoliko ste ikad zatrebali intervenciju hitne medicinske službe sada je prilika da izrazite svoje mišljenje o kvaliteti njihove usluge.

Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije odlučio je provesti anketu o zadovoljstvu pacijenata.

U svrhu unapređenja kvalitete i zdravstvene skrbi pozivaju se pacijenti koji su bili zbrinuti od strane hitne medicinske službe da popune anketu koja je u potpunosti anonimna te će se koristiti u svrhu unapređenja službe.

Anketa je objavljena na web stranici Zavoda za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije te ju možete otvoriti i ispuniti klikom na ovaj link:

https://www.hitna-kckz.hr/anketa/