Prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Koprivničko-križevačke županije

Udruga zastupnika i proizvođača sredstava za zaštitu bilja CROCPA u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. d.o.o. organizira prikupljanje i zbrinjavanje ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja na području Koprivničko-križevačke županije prema slijedećem rasporedu:

Datum Mjesto Adresa Vrijeme
12.10.2018. Sokolovac Agronom d.o.o., Trg Tomislava Bardeka 17 8.00 – 11.00
16.10.2018. Novigrad Podravski Agronom d.o.o., Trg Matije Gupca 2 8.00 – 11.00
18.10.2018. Gola Gola – općinsko skladište, A. Šenoe 8.00 – 12.00
22.10.2018. Sv.Petar Orehovec Parkiralište ispred DVD-a, Sv. Petar Orehovec 131 8.00 – 11.00
25.10.2018. Đelekovec Ager Bonus d.o.o., Palih boraca 1 8.00 – 11.00
29.11.2018. Koprivnica Reciklažno dvorište, Adolfa Daničića bb 8.00 – 12.00
03.12.2018. Križevci Industrijska zona Čret, Kod skretanja za Lemeš 8.00 – 12.00
06.12.2018. Đurđevac Agronom d.o.o., Kolodvorska 19 8.00 – 11.00
10.12.2018. Sveti Ivan Žabno Sajmište, Zagrebačka bb 8.00 – 11.00
12.12.2018. Gornja Rijeka Sajmište, Novoselska ulica 15 8.00 – 11.00
14.12.2018. Virje Sajmište, Kolodvorska bb 8.00 – 11.00

Osiguran je povrat ambalaže isključivo ovih tvrtki: Agroavant, AgroChem-Maks, Agroteks, BASF, Bayer CropScience, Chromos Agro, Danon, Dow AgroSciences, Florel, Genera, Iskra Zelina kemijska industrija, Nufarm, Monsanto, Orchem, Pinus Agro, Stockton, Syngenta Agro. Ambalaža ostalih tvrtki neće biti prihvaćena!

Molimo Vas da se u svrhu pravilnog zbrinjavanja ambalaže ostalih tvrtki koje nisu dio projekta, obratite proizvođačima/uvoznicima tih proizvoda.