Proglašena elementarna nepogoda na području Grada Đurđevca

Župan Darko Koren 14. lipnja 2018. godine donio je Odluku o proglašenju elementarne nepogode tuča na području Grada Đurđevca.

Ova Odluka donijeta je zbog vremenskih nepogoda uzrokovanih tučom koja je na navedenom prostoru nanijela velike materijalne štete na poljoprivredi dana 7. lipnja 2018. godine.

Odluka i dopis upućen je Ministarstvu financija i Ministarstvu poljoprivrede s ukupnim iznosom nastale štete od 2.500.000,00 kuna, što je procijenjeno od gradskog povjerenstva Grada Đurđevca.

Obvezuje se Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda da odmah ili u najkraćem mogućem roku izradi izvješće-Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostavi Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a procijenjene poljoprivredne štete unese u Registar šteta u poljoprivredi.