Preventivnim kutijama do smanjenja prometnih nesreća

preven kutija 1

Vodeći se statističkim podacima tijekom petogodišnjeg razdoblja vezano za počinjenje prekršaja prekoračenja brzine kretanja vozila, kao i podacima o brzini kao uzroku prometnih nesreća, a s ciljem smanjenja prekršaja prekoračenja brzine kretanja i smanjenja prometnih nesreća kojima je uzrok brzina, policijski službenici Policijske postaje Đurđevac osmislili su „Preventivnu kutiju“, u kojoj će biti povremeno smješten uređaj za mjerenje brzine Multanova 6F.


 

„Preventivna kutija“ je izrađena od PVC materijala, s otvorima za antenu i objektiv fotoaparata koji ne zaklanjaju kutove snimanja niti umanjuju tehničke karakteristike i kvalitetu fotografije. Na poleđini „Preventivne kutije“, nalaze se vrata s bravicom za zaključavanje, dok je unutrašnjost prilagođena dimenzijama uređaja za mjerenje brzine s pregradnim policama. Multanova 6F je veće težine te je time „Preventivna kutija“ stabilnija od bočnih udara vjetra.

Korištenjem „Preventivne kutije“, mjerni uređaj je otporan na vremenske uvjete te se može koristiti za vrijeme kiše i snijega.

Budući da se „Preventivna kutija“ može koristiti s minimalnim ljudskim resursima i bez dodatne ophodnje koja sankcionira prekršitelje, na način da je ona sama postavljena i preventivno djeluje na sudionike u prometu.

Policijski službenici obilazit će „Preventivne kutije“ u cilju sprečavanja oštećenja. Također, „Preventivna kutija“ će se koristiti i u represivne svrhe za sankcioniranje prekršaja.

Nadalje, Vijećima za prevenciju koja su osnovana na području Policijske postaje Đurđevac, prezentirana je statistika prometnih nesreća i opisana problematika te na koji način smanjiti broj prometnih nesreća kojima je uzrok brzina i na takav način utjecati na sigurnost prometa na cestama. Predložena je i financijska podrška izrade „Preventivnih kutija“ prema mogućnostima općinskih proračuna.

Ukoliko ovakvo preventivno djelovanje poluči pozitivne rezultate, izraditi će se dodatne „Preventivne kutije“, koje bi se istovremeno postavljale na više dionica državnih i županijskih cesta na području Policijske uprave koprivničko – križevačke, a prema prosudbi ugroženosti. Na taj način preventivno će se djelovati na vozače, koji neće znati u kojoj „Preventivnoj kutiji“ je postavljen pravi uređaj za nadzor brzine (Multanova 6F), a koja „Preventivna kutija“ je preventivne naravi.


 

Područjem Policijske postaje Đurđevac prolaze tri državne ceste (državna cesta broj 2 u dužini od 21,5 kilometara, državna cesta broj 43 u dužini od 14,6 kilometara i državna cesta broj 210 u dužini od 18,3 kilometara) te županijske ceste u dužini od 105,5 kilometara, dok su lokalne ceste zastupljene u dužini od 199,6 kilometara.

Prema egzaktnim podacima Hrvatskih cesta, stalnog brojača prometa na državnoj cesti broj 2 u Đurđevcu, prosječni ljetni dnevni promet (putnički i teretni) iznosi 6 233 vozila te je u kontinuiranom porastu u odnosu na prethodne godine.

Budući da je promet izrazito frekventan te se najviše prometnih nesreća događa na državnim i županijskim cestama, gdje se obzirom na konfiguraciju ceste mogu razvijati veće brzine kretanja vozila, cilj je Policijske postaje Đurđevac preventivno utjecati na vozače, kako bi smanjili brzinu kretanja vozila i kako bi se smanjio broj prometnih nesreća kojima je uzrok brzina.