Podravina dobila akademika, prof. dr. sc. Dragutina Feletara

Dragutin Feletar

Na Izbornoj skupštini Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti što je održana 12. svibnja 2016. godine u palači HAZU u Zagrebu u kategoriji redovitih članova Akademije za redovitog člana u razredu za društvene znanosti je izabran dosadašnji član suradnik prof. dr. sc. Dragutin Feletar. Izborom prof. dr. sc. Dragutina Feletera iz Koprivnice za akademika Podravina je dobila svojeg predstavnika u najvišoj znanstvenoj i kulturnoj ustanovi u Hrvatskoj.


 

Naime, nema mjesta u Podravini o kojem akademik Feletar nije istraživao, pisao i objavljivao. Ovo je zaslužena nagrada za njegov cjelokupni znanstveni i poticaj za daljnje djelovanje na razvoju i dobrobiti Podravine. U nastavku donosimo životopis akademika Dragutina Feletara s posebnim osvrtom na znanstveni rad.

Dragutin Feletar rođen je 10. srpnja 1941. godine u Velikom Otoku. Godine 1960. upisao je studij na Geografskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje je pod mentorskim vodstvom akademika Josipa Roglića diplomirao temom IndustrijaMeđimurja (1965.). Na istom odsjeku gore navedenog fakulteta 1973. magistrirao je temom Podravina – geografsko-povijesna studija. Disertaciju Industrija u ekonomsko-geografskojstrukturi Podravine obranio je 1982. pod mentorskim vodstvom dr. sc. Veljka Roglića.

Početkom 1983. zaposlio se kao asistent na Geografskom odsjeku Prirodoslovno- -matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje ostaje do umirovljenja 2007. godine postigavši sve sveučilišne stupnjeve. Bio je dekan navedenog fakulteta, član Senata i Rektorskog kolegija Sveučilišta u Zagrebu, predsjednik Saveza geografskih društava Hrvatske

i urednik časopisa Geografski glasnik. Na Geografskom odsjeku razvio je kolegije: Industrijska geografija, Geografske osnove statistike, Uvod u geografiju, Geografija Afrike i Industrija u prostornom planiranju. Bio je gostujući profesor na sveučilištima u Budimpešti, Pečuhu, Lođu, Ostravi, Göttingenu i Münchenu. Bio je aktivni sudionik na brojnim znanstvenim skupovima u inozemstvu.

Dr. sc. Dragutin Feletar danas je jedan od vodećih hrvatskih geografa s brojnim radovima i stručnom literaturom. Osim geografije i demografije, njegov je znanstveni interes ekonomska i kulturna povijest. Objavljeno mu je 66 znanstvenih radova u međunarodno priznatim časopisima. Autor je ili suautor brojnih knjiga, od kojih su neke kapitalne za hrvatsku geografiju i povijest. Dosad je objavio 23 znanstvene knjige, 46 stručnih knjiga i 22

udžbenika iz geografije za osnovne i srednje škole.

Među rezultate Feletarova znanstvenog rada spadaju: prinosi hrvatskoj ekonomskoj i industrijskoj geografiji; prinosi hrvatskoj historijskoj geografiji i povijesti poduzetništva; prinosi zavičajnoj (regionalnoj) historijskoj geografiji i ekogeografiji; prinosi hrvatskoj kulturnoj povijesti i popularizaciji znanosti i dr.

Feletarova knjiga Industrija u ekonomsko-geografskoj strukturi Podravine (1984.) metodološka je osnovica za primjenu industrijske geografije i razvoj povijesti poduzetništva, dok je dio znanstvene produkcije iz industrijske i ekonomske geografije sažeo u posebnom djelu pod naslovom Studije i radovi o Podravini (1982.).

Radi utjecaja i međuodnosa razvoja strukture stanovništva i ekonomskih procesa u geografskom prostoru, dr. sc. Dragutin Feletar razvio je i metode dijela demogeografije, posebno na području međuodnosa prirodno-geografskih i demogeografskih procesa, kojima se osobito koristio u primjeni na primjeru zavičajne (regionalne) geografije i ekohistorije.