Javni poziv Općine Virje

Zgrada_opcine_virje

Općina Virje upućuje JAVNI POZIV za dostavu prijedloga za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građanina Općine Virje. Dodijeljuju se javna priznanja “Povelja plašt Sv. Martina” i “Zlatna plaketa Oćine Virje” s time da Općinsko vijeće može pojedinu osobu zaslužnu za općinu proglasiti počasnim građaninom. Rok za podnošenje pismenih prijedloga je 4. listopada 2010. godine, a prijedloge mogu dostavljati članovi Općinskog vijeća, Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, radna tijela Općinskog vijeća, građani i udruge građana, trgovačka društva i ustanove, političke stranke, vjerske zajednice, tijela mjesne samouprave i druge pravne osobe uz potpisanu suglasnost predložene osobe.

I.

Javna priznanja Općine Virje su:

  • Povelja plašt Sv. Martina

  • Zlatna plaketa Općine Virje

a Općinsko vijeće može pojedinu osobu zaslužnu za općinu proglasiti počasnim građaninom.

II.

Povelja plašt Sv. Martina dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za uspjehe u poslovanju, zasluge za razvoj općine Virje, unapređivanje kvalitete življenja u Općini Virje, te promicanje ugleda Općine Virje u zemlji i svijetu.

Zlatna plaketa Općine Virje dodjeljuje se fizičkim i pravnim osobama za izuzetna ostvarenja u svim područjima djelatnost gospodarskog i društvenog života općine Virje i to za osobite uspjehe u području: poljoprivrede, gospodarstva, odgoja i izobrazbe, zdravstva i socijalne skrbi, kulture, fizičke kulture, tehničke kulture i drugih društvenih djelatnosti.

Počasnim građaninom mogu biti proglašeni građani Republike Hrvatske i drugih država koji su osobno i izuzetno pridonijeli napretku Općine ili podizanju ugleda Općine ili Republike Hrvatske u cjelini.

III.

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja i proglašenja počasnih građanina mogu dati: članovi Općinskog vijeća, Općinski načelnik i zamjenik općinskog načelnika, radna tijela Općinskog vijeća, građani i udruge građana, trgovačka društva i ustanove, političke stranke, vjerske zajednice, tijela mjesne samouprave i druge pravne osobe uz potpisanu suglasnost predložene osobe.

IV.

Prijedlog mora biti pismeno obrazložen i mora, uz podatke o podnositelju prijedloga, sadržavati slijedeće:

  • životopis kandidata, odnosno podatke o ustroju i djelatnosti pravne osobe i njenom poslovanju, te iscrpno obrazloženje zbog kojih se predlaže za dodjelu javnog priznanja

  • tijek rada kandidata i ostvarene rezultate

  • odgovarajući prilozi (objavljen rad, analize, prikaze, kritike pisanja stručnog i drugog tiska, natjecateljski rezultat i dr.).

V.

Rok za podnošenje pismenih prijedloga je 4. listopada 2010. godine.

VI.

Prijedlozi se podnose na adresu Općine Virje, Odboru za dodjelu javnih priznanja i proglašenje počasnih građanina Općine Virje, Đure Sudete 10, 48326 Virje.