Glasnik župe svetog Jurja 360/20

Br. 360/20 – 06. 09. 2020. – 23. NEDJELJA KROZ GODINU  

Iz današnjeg Evanđelja po Mateju:

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima: Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo. Ako te posluša, stekao si brata. Ne posluša li te, uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja. Ako ni njih ne posluša, reci Crkvi. Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik. Zaista, kažem vam, što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu; i što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima.

Isus preporuča bratsku opomenuPodržavajmo jedni druge, ali i s ljubavlju opominjimo!


Dragi župljani, suradnici i prijatelji!

Crkva nije zajednica bezgrešnih. Ona je zajednica muškaraca i žena koji, sa svim svojim ograničenjima i slabostima, pokušavaju zajednički, kao braća i sestre, nasljedovati Isusa Krista i onaj put koji nam je on živeći među nama navijestio i posvjedočio. Jer smo grešni – grijeh ne samo da uvijek vrijeđa Boga, nego također uvijek narušava i naše bratsko-sestrinske odnose. Na tom Kristovom putu nam je, uz milost Božju, neophodna i bratska opomena. Bratska opomena je sredstvo kojim jedne druge potičemo na obraćenje.

Obvezu bratske opomene jasno ističe današnje 1. čitanje uzeto iz Knjige proroka Ezekiela, po kojemu Bog upozorava Ezekiela, a po njemu i sve nas: „Reknem li bezbožniku: ‘Bezbožniče, umrijet ćeš!’ – a ti ne progovoriš i ne opomeneš bezbožnika da se vrati od svojega zloga puta, bezbožnik će umrijeti zbog svojega grijeha, ali krv njegovu tražit ću iz tvoje ruke.“

Ovu veoma jasnu poruku o nužnosti bratske opomene Isus u današnjem ulomku Matejevog evanđelja dodatno razrađuje, kako bismo je na pravi način mogli izvesti, ali i kako ne bismo olako odustali od njezinog izvršenja. Prema Isusom tumačenju, bratska opomena bi trebala biti najprije osobna: „Pogriješi li tvoj brat, idi i pokaraj ga nasamo.“ Ako ova opomena urodi plodom, Bogu hvala! Imaš brata ili sestru! Ako li ne donese ploda, treba nastaviti: „Uzmi sa sobom još jednoga ili dvojicu, neka na iskazu dvojice ili trojice svjedoka počiva svaka tvrdnja.“ Ne uspije li ni pred svjedocima, treba pokušati i treći put: „Reci Crkvi“, odnosno reci onima koji u Crkvi imaju poslanje „zavezivanja ili odvezivanja.“ Isus je ovu ovlast dao Crkvi po Petru i drugim apostolima. Petru ju je dao u onom ulomku koji smo čitali prije dvije nedjelje. Danas je širi i na ostalu jedanaestoricu. Ova ovlast im je dana kao način služenja i življenja bratske i zajedničarske ljubavi. Samo tako se na ispravan način može razumjeti poruku: „Ako pak ni Crkve ne posluša, neka ti bude kao poganin i carinik.“ I prema svima, pa i onima koji su isključeni iz crkvenog zajedništva, imati ispravan odnos, onakav kakav bi imao Isus.

Kristova prisutnost treba biti uočljiva i prepoznatljiva u našim zajednicama, kako na razini opće Crkve, tako i na nižim crkvenim zajednicama, sve do one temeljne crkvene zajednice koja se zove obitelj.

Bog nam je po Ezekielu danas poručio da jedni drugima dugujemo bratsku opomenu. I Isus je to potvrdio u govoru svojim učenicima. Sv. Pavao to, ali i sve drugo što nam je bilo gdje naređeno, sažima u dužnost ljubavi. Ljubav je konačni razlog zašto smo dužni bratski opomenuti svoju braću i sestre. Uostalom, bratska opomena ima smisla i može biti i učinkovita, samo ako je učinjena s ljubavlju.

Jedni drugima dugujemo ljubav! U svakom bratu ili sestri nalazi se moj brat ili sestra koje sam dužan ljubiti. Uvijek, pa i onda kad je brat ili sestra pogriješio. Osobito onda. Isus Krist je prisutan u bratu i sestri koji griješe, kao što je prisutan u onome tko je gladan, žedan, bos, gol, u tamnici… I naša ljubav, želimo li da naša bratska opomena bude djelotvorna i naša pomoć bližnjima neuvredljiva, treba biti stvarna, poput one Kristove. To je ljubav koja se ne zaustavlja na riječima, nego ih, a osobito riječ ljubav, pretače u konkretna djela, djela ljubavi. To je, koristit ću neke izraze iz Hvalospjeva ljubavi (1 Kor 13), velikodušna ljubav. I dobrostiva. Ljubav koja ne zavidi, ne hvasta se i ne nadima. I nije nepristojna i razdražljiva, niti pamti zlo. Ona nema osobnog interesa. Ne daje se da bi joj se uzvratilo. Stalo joj je do pravde i istine. Ona je ljubav koja vjeruje. I koja se nada. I nikad ne osuđuje, nego uvijek oprašta. I spremna je uvijek i svima priteći u pomoć. To je sveopća ljubav. Ona nikoga ne isključuje. Ne zaustavlja se na onima koji nam se sviđaju, onima naše rase, klase, nacionalnosti, vjere… Ljubav je to koja je otvorena svima. To je, zapravo, ona ljubav koju je Bog u Isus Kristu imao i ima prema nama. Ljubav koja se dala razapeti.

Nasljedujmo Gospodina u bratskoj opomeni. Jedino tako, zapravo, ima smisla i činiti to što činimo. Bez ljubavi sve je beskorisno. S ljubavlju sve postaje moguće. Pa i to da budemo prepoznati kao oni koji su Kristovi, sada i u sve vjekove. 

„Molimo Gospodina da nas nauči ovu – ne uvijek laganu – zadaću odgovornosti i zajedništva u ljubavi. Ljubavi koja zna i opomenuti, ali ne i obeshrabriti. Ljubavi koja se zna boriti, ali ne i povrijediti. Ljubavi koja zna otvoriti srce i kad začuje glas Gospodnji i kad začuje glas bližnjega!“


Kratke obavijesti:

  • Danas slavimo spomendan Sv. Rozalije Svetom misom u kapeli Sv. Rozalije u 11:00 sati.
  • U ponedjeljak, 7. rujna, svetkovina je u našoj Varaždinskoj biskupiji. Slavimo suzaštitnika sv. Marka Križevčanina. Budući da se slavlje u Biskupiji odgađa zbog epidemije, Sv. misa za našu Biskupiju je u 08:00 sati.
  • Biskup Bože izdao Novu uputu svećenicima i narodu zbog pogoršanja epidemiološke situacije s COVID – om 19, iz koje izdvajam: „…zbog činjenice da iz dana u dan raste broj novooboljelih, kao i da polako ulazimo u jesen, a na što nas osobito stručnjaci upozoravaju, ponovno vas pozivam na odgovorno ponašanje, praćenje i primjenjivanje svih mjera koje su trenutno na snazi, kao i na spremnost prilikom uvođenja novih mjera, onako kako se one budu predlagale i donosile od strane lokalnih i nacionalnog Stožera civilne zaštite…“
  • Budući da se po Uputi našeg biskupa moramo pridržavati svega što Stožer propisuje za određeno područje, a u našoj Županiji je određeno obavezno nošenje maski između ostaloga i za sve sudionike vjerskih okupljanja, dajem na znanje da od sutra, 7. rujna, na svim slavljima i vjerskim susretima je obavezno nositi maske!! Bez maske nećemo moći ući u crkveni prostor. BUDIMO ODGOVORNI JEDNI ZA DRUGE!
  • KATOLIČKU ŽENIDBU ŽELE SKLOPITI I DANAS SE OZIVAJU:

Zaručnik Tomislav Franjo iz Novigrada Podravskog i zaručnica Marina Balala iz Đurđevca, B. Jelačića 46. Danas se navještaju, a vjenčanje je 19. rujna u Kalinovcu. Ako netko zna kakvu zabranu ili zapreku za ovo vjenčanje, dužan je javiti župnom uredu!

  • Svete mise kroz tjedan su po rasporedu ujutro u 08:00 sati.
  • Zahvaljujem svima koji su do sada dali za radove na našoj župnoj crkvi! Radovi još uvijek traju po planu kako smo i zamislili. Trenutno smo u fazi zamjene i izrade novih vratiju (glavna i bočna) te obnove ostalih. Ovi radovi su u iznosu 80.000,00 kuna. Pozivam i ostale da se uključe u ovu veliku i kompletnu obnovu naše crkve!

OBITELJSKI DAR DAROVALI SU: Ob. Dragica Zdravko, M. Gupca 28; Ob. Škurdija, Škurdijeva 2; Jedna obitelj.

ZA RADOVE U CRKVI DAROVALI SU: Ob. Dragica Zdravko, M. Gupca 28; Ob. Škurdija, Škurdijeva 2.

HVALA SVIM DAROVATELJIMA! 

UREDOVNO VRIJEME ŽUPNOG UREDA:

 od UTORKA do PETKA: 08:30 – 10:00

Rkt. Župni ured Sv. Jurja mučenika

Izdaje i odgovara: vlč. Marko Rac, župnik

S. Radića 5, Đurđevac