Glasnik župe svetog Jurja 293/19

Br. 293/19 – 28. 04. 2019. – 2. VAZMENA NEDJELJA

Iz današnjeg Evanđelja po Ivanu:

Uvečer toga istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: Mir vama! To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. I obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: Mir vama! Kao što mene posla Otac i ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: Primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im. Ali Toma zvani Blizanac, jedan od dvanaestorice, ne bijaše s njima kad dođe Isus. Govorili su mu dakle drugi učenici: Vidjeli smo Gospodina! On im odvrati: Ako ne vidim na njegovim rukama biljeg čavala i ne stavim svoj prst u mjesto čavala, ako ne stavim svoju ruku u njegov bok, neću vjerovati. I nakon osam dana bijahu njegovi učenici opet unutra, a s njima i Toma. Vrata bijahu zatvorena, a Isus dođe, stade u sredinu i reče: Mir vama! Zatim će Tomi: Prinesi prst ovamo i pogledaj mi ruke! Prinesi ruku i stavi je u moj bok i ne budi nevjeran, nego vjeran. Odgovori mu Toma: Gospodin moj i Bog moj! Reče mu Isus: Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!

 Dragi župljani, suradnici i prijatelji!

Jedan od važnih detalja u opisima dana Isusova uskrsnuća su vrata. Toga dana rano ujutro dok su žene išle na Isusov grob putem su se pitale tko će im otvoriti teška grobna kamena vrata. One to same nisu mogle. No, kad su došle na grob kamen s grobnih vrata bio je odvaljen.

Istoga dana uvečer Isusovi učenici u strahu od Židova zatvorili su vrata dvorane u kojoj su se bili okupili. A onda je dok su oni stajali iza zatvorenih vrata među njih došao uskrsli Isus. Redovito u tom susretu zamišljamo Isusa kako preobražena uskrsna tijela nadilazi prirodne zakone i ulazi kroz zatvorena vrata. Ali, pritom se nameće jedno pitanje: zašto uskrsli Isus nije izišao iz groba također kroz zatvorena vrata?

Svi izvještaji o praznom grobu na to pitanje daju implicitan i jednodušan odgovor. Vrata Isusova groba nisu se otvorila zato da bi on mogao izići iz groba, nego zato da bi žene koje su ga slijedile i ostali njegovi učenici mogli u grob ući i uvjeriti se da je grob prazan.

Istu logiku mogli bismo primijeniti i na večernji događaj. Isusu nije bilo potrebno otvoriti vrata da bi mogao doći među svoje učenike. On je mogao proći i kroz zatvorena vrata. Međutim ta je vrata trebalo otvoriti radi samih učenika. Trebalo ih je osloboditi straha zbog kojega su se zatvorili od onih koji su ih progonili zbog njihove povezanosti s Isusom Kristom.

No vrata straha otvaraju se veoma sporo. Evanđelist Ivan pripovijeda kako te večeri kad je uskrsli Isus došao među svoje učenike, među njima nije bilo apostola Tome. Oni su mu poslije govorili da su vidjeli Gospodina, ali im on nije htio vjerovati dok ga sam ne vidi i ne opipa njegove rane.

Učenici su se nakon osam dana sastali opet na istom mjestu. Sada je među njima bio Toma. Vrata su opet bila zatvorena. Ovaj put ne spominje se da je to bilo zbog straha, ali se podrazumijeva da on nije potpuno nestao. Isus, koji se čitav tjedan nije htio ukazati Tomi nasamo, ponovno dolazi posred okupljene zajednice. Nakon pozdrava „Mir vama“ odmah se obraća Tomi i poziva ga neka pristupi i prinese ruke u njegov ranjeni bok. Evanđelist ne navodi je li to Toma doista i učinio nego samo donosi njegov usklik „Gospodin moj i Bog moj“ na što Isus odgovara riječima „Budući da si me vidio, povjerovao si. Blaženi koji ne vidješe, a vjeruju!“.

To nije samo prijekor Tomi nego pohvala i poticaj svim budućim kršćanskim naraštajima koji svoju vjeru temelje na svjedočanstvu onih koji su vidjeli uskrslog Isusa. Toma je samo primjer kako je put do te vjere često popraćen razumljivom sumnjom, zbog koje ga ne odbacuje ni Isus ni ostali apostoli. Oni pred njegovom sumnjom nisu zatvorili vrata, nego su mu pristupili s razumijevanjem i obazrivošću. No treba primijetiti da se ni Toma zbog svoje sumnje nije udaljio od zajednice Isusovih učenika. On se zbog toga što sumnja nije osjetio isključenim. To je zato što zajednica Isusovih učenika tj. Crkva nije zajednica gotovih i savršenih vjernika. U njoj se ne okupljaju samo podjednako obrazovani istomišljenici ili moralno besprijekorni pravednici. Crkva je zajednica onih koji u različitim životnim stanjima ne odustaju od vjere u Isusa Krista pa čak i kad ih muče strahovi i sumnje.

Toma nije htio vjerovati dok sam ne vidi i ne opipa tijelo uskrslog Isusa, ali je žarko htio vidjeti i opipati. Sve ako toga Toma nije bio ni svjestan, to je već vjera. Želja da vidi uskrslog Isusa bila je jača od njegove sumnje i to je bio prostor u koji je Isus mogao ući i kroz zatvorena vrata. On to i čini. Ulazi kroz zatvorena vrata, ali ih na kraju otvara da bi i Toma i ostali učenici mogli svima naviještati radosnu poruku mira uskrslog Isusa.


OBITELJSKI DAR DAROVALI SU: Ob. Bolteković, A. Radića 1/18; Ob. Kovačić, P. Radića 8b; Ob. Zlatec, B. Jelačića 39.

ZA RADOVE NA CRKVI DAROVALI SU: Ob. Štefanov, Vinogradska 32; Ob. Gregar, Starogradska 6; Dušanka Golubić, Trg sv. Jurja 4; Ob. Zlatec, B. Jelačića 39

HVALA SVIM DAROVATELJIMA!


Kratke obavijesti:

  • Današnju, 2. uskrsnu nedjelju, sveti papa Ivan Pavao II proglasio je NEDJELJOM BOŽANSKOG  MILOSRĐA. Apostolska pokorničarna u Rimu je 29. lipnja 2002. izdala dekret prema kojem se na spomenutu nedjelju može zadobiti potpuni ili djelomični oprost od vremenitih kazni. Za potpuni oprost, uz prethodnu ispovijed, sv. Pričest te molitvu na nakanu Svetog Oca, potrebno je: u bilo kojoj crkvi ili oratoriju sudjelovati u pobožnosti u čast Božanskog milosrđa pred Presvetim (izloženim ili u svetohraništu), kajući se iskreno za svoje grijehe ili barem izmoliti Vjerovanje i Očenaš dodajući zaziv Isuse milosrdni, uzdam se u te! Ovaj tjedan molimo Devetnicu božanskom milosrđu 15 minuta prije večernje Svete mise na kojoj molimo spomenute zazive! Za djelomični oprost potrebno je da vjernik upravi milosrdnom Isusu neki od pobožnih zaziva koji su od Crkve odobreni za javnu pobožnost.
  • Danas, nakon župne Svete mise roditeljski je sastanak za roditelje naših Krizmanika!
  • U srijedu započinje mjesec svibanj i Svibanjske pobožnosti Majci Božjoj pola sata prije večernje mise.
  • Iduće subote u 11:30 u Župnoj dvorani biti će Radionica Caritasa naše župe. Tko želi dati svoje doprinos za potrebite, neka dođe!
  • Župna kateheza (vjeronauk) za prvopričesnike i krizmanike od idućeg tjedna je po redovitom rasporedu!
  • KATOLIČKU ŽENIDBU ŽELE SKLOPITI I DANAS SE OZIVAJU:

Zaručnik Karlo Poljak iz Đurđevca, Grkinska 93 i zaručnica Barbara Vidić iz Virja. Danas se navještaju, a vjenčanje je 25. svibnja 2019. u Virju. Ako netko zna kakvu zabranu ili zapreku za ovo vjenčanje, dužan je javiti župnom uredu!


  HODOČAŠĆE U FATIMU

(14. – 19. listopada 2019.)

Zajedničko hodočašće župa: ĐURĐEVAC – VIRJE – KOPRIVNICA (Bl. Alojzije Stepinac). Detaljne informacije i prijave u župnom uredu!


Župne aktivnosti:

    Srijeda:  Marijina legija u 19:30 sati u župnoj dvorani

     UREDOVNO VRIJEME

UTORAK I PETAK: 18:00 – 19:00

SRIJEDA I ČETVRTAK: 08:00 – 10:00 

Izdaje i odgovara: vlč. Marko Rac, župnik

Rkt. Župni ured Sv. Jurja mučenika

  1. Radića 5, Đurđevac

Tel/fax: 048/ 813-430

www.zupadjurdjevac.com