Danas odluka o novom zaduženju grada Đurđevca

Danas će se održati sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca na kojoj će se napraviti prvi rebalans proračuna donesenog na prošloj sjednici.

Novi planirani proračun bit će nešto manji od 116 milijuna kuna

Uz navedeno, jedna od bitnijih točaka sjednice je novo zaduženje grada za 12.500.000 kn potrebnih za financiranje vlastitih udjela u kapitalnim projektima sufinanciranim sredstvima iz Europskih fondova.

Ostale točke dnevnog reda možete vidjeti u nastavku….

Zapisnik s 25. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca održane 23. prosinca 2019.

 1. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2020. godinu.
 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu.
 1. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba građenja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2020. godini.
 1. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2020. godini.
 1. Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2020. godini.
 1. Donošenje Odluke o izmjenama Odluke o izvršavanju proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu.
 1. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.
 1. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Erste&Steiermärkische bank d.d.
 1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama Statuta Grada Đurđevca.
 1. Donošenje Poslovničke odluke o izmjenama Poslovnika Gradskog vijeća Grada Đurđevca.
 1. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca.
 1. Donošenje Odluke o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređenje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Grada Đurđevca.
 1. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka iz Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu.
 1. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o osnivanju i ustroju postrojbi civilne zaštite Grada Đurđevca
 1. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Ugovora o sufinanciranju Projekta „Izgradnja vodokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete“.
 1. Pitanja članova Gradskog vijeća.