Danas se održava 5. sjednica Gradskog vijeća – rebalans za 2017. i donošenje proračuna za 2018.

Danas će gradski vijećnici raspravljati o rebalansu proračuna za 2017. te dobiti uvid što je napravljeno, a što nije u protekloj godini i zatim uskladiti proračunske financije. 

Nakon usklađenja 2017. gradonačelnik će dati prijedlog proračuna za 2018. i projekcije za 2019. i 2020. godinu kao i odluku o izvršavanju proračuna za 2018.

Nakon toga slijedi donošenje Programa održavanja, gradnje objekata i uređaja komunalne komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini.

Ujedno se donosi odluka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada.

Ostalo pogledajte u nastavku gdje se nalaze kompletni materijali za sjednicu vijeća, ukoliko naknadno neće biti dostavljeno ili izmijenjeno još nešto po točkama dnevnog reda.

 

Zapisnik sa 4. sjednice Gradskog vijeća

D N E V N I  R E D 5. SJEDNICE GV

 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu.
 1. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
 1. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
 1. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
 1. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
 1. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
 1. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
 1. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
 1. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2017. godini.
 1. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu i Projekcija za 2019. i 2020. godinu.
 1. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2018. godinu.
 1. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
 1. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
 1. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
 1. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
 1. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
 1. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
 1. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Đurđevca za 2018. godinu.
 1. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2018. godini.
 1. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o komunalnoj naknadi.
 1. Donošenje Odluke o prijenosu prava vlasništva zemljišta na Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama.
 1. Donošenje Odluke o visini naknade za prijenos prava vlasništva zemljišta i njegovog opremanja komunalnom infrastrukturom i priključcima.
 1. Donošenje Odluke o obvezi kupnje stanova koji se neće prodati do završetka izgradnje, odnosno do ishođenja uporabne dozvole za višestambenu zgradu izgrađenu po Programu društveno poticane stanogradnje.
 1. Donošenje Odluke o dopunama Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada Đurđevca.
 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca.
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama djelatnika Gradske knjižnice Đurđevac.
 1. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima iz radnog odnosa zaposlenika Muzeja Grada Đurđevca.
 1. Donošenje Rješenja o izmjeni Rješenja o izboru predsjednice i članova Vijeća za prevenciju.
 1. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izbora članova Savjeta mladih Grada Đurđevca.
 1. Utvrđivanje prijedloga za imenovanje jednog suca porotnika Vijeća za mladež Općinskog suda u Koprivnici.
 1. Pitanja članova Gradskog vijeća.