Hangar 18 uspješno implementirao sustave upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnosti

Tvrtka Hangar 18 d.o.o. uspješno je završila implementaciju i certifikaciju sustava upravljanja kvalitetom i informacijskom sigurnosti prema međunarodnim standardima ISO 9001:2015 i ISO/IEC 27001:2013.

Certifikate je uručio Domagoj Pecek, voditelj ureda certifikacijske kuće UNICERT – Universal Adria, a uručivanju su prisustvovali i Josip Britvić, direktor tvrtke Top Consult Grupa te Tihomir Tenjeri.

Krajem 2017. godine Hangar 18 započeo je s implementacijom navedenih standarda u sve procese svojeg poslovanja, a s ciljem njihovog strukturiranja te daljnje optimizacije. Sustav upravljanja kvalitetom prema standardu ISO 9001:2015 stavlja naglasak na kupce, odnosno zahtjev ove norme je kontinuirano analizirati zadovoljstvo kupaca proizvodima i uslugama koje im se pružaju.

Sustav upravljanja informacijskom sigurnosti prema standardu ISO/IEC 27001:2013 znači podizanje standarda sigurnosti u tvrtki, ali i proizvodima i sustavima koje tvrtka kreira i proizvodi. S obzirom na djelatnost tvrtke Hangar 18 i postavljenim ciljevima uprave društva da se poslovanje kontinuirano podiže na novu razinu, navedena implementacija i certifikacija je logičan slijed prema dostizanju tog cilja.

Sustavi unutar tvrtke provjereni su i certificirani od strane neovisnog certifikacijskog tijela akreditiranog od njemačke certifikacijske kuće UNICERT – Universal Adria koja je njihov ovlašteni predstavnik za područje jugoistočne Europe.

Navedeni certifikati izdani su na rok od tri godine uz obveznu godišnju provjeru. Certifikacijom navedenih sustava upravljanja Hangar 18 bit će pod stalnim nadzorom certifikacijskog tijela što će doprinijeti daljnjem kontinuiranom razvoju poduzeća.

ISO certifikacija je već dugi niz godina jamstvo kvalitete i indikator uspješnosti poslovanja. Uz pomoć metodologije i resursa koji su uključeni u proces certifikacije tvrtke dobivaju mjerljive rezultate, te poboljšavanjem vlastitog standarda pospješuju profit i povećavaju zadovoljstvo krajnjih korisnika. Nakon godine dana intenzivnog rada možemo reći da je Hangar 18 uspio dobiti potvrdu kvalitete i uspješnosti dosadašnjeg rada i postaviti temelje daljnjem unapređenju naše djelatnosti.