O liberalizmu

Johnnie walker

Polazeći od poznatog načela demokracije: „Spreman sam dati svoj života za vaše pravo da iskažete svoje mišljenje i kada se ne slažem s njime!“ odlučio sam napisati svoje mišljenje o politici liberalizma.


 

 http://hns.hr/index.php/vijesti/politicka-akademija/198-osobnim-slobodama-odgovornoscu-i-znanjem-mozemo-mijenjati-drustvo-na-bolje

Zagreb, 28. siječnja 2015. –

“Bez liberalizma ne bi bilo ostvarivanja sloboda koje postoje u  današnjem svijetu, ali s tim slobodama dolazi i odgovornost za ono što pojedinac radi. No, obrazovanjem i izgradnjom pozitivnih vrijednosti postiže se svijest o tim slobodama i odgovornostima”, istaknuo je na javnoj tribini o temeljnim vrijednostima liberalne politike voditelj Akademije i saborski zastupnik HNS-a Boris Blažeković.

Govoreći o ideologiji liberalizma, Blažeković je nadalje istaknuo važnost odnosa liberalne politike i pojedinca, odnosa liberalne politike i civilnog društva, liberalne politike i države, kao i odnos stajališta liberalne politike u pitanjima formiranja međunarodnih odnosa.

„Država mora biti u službi pojedinca, što je HNS, kao liberalna stranka, od samih svojih početaka isticao. Stoga je važna izgradnja vrijednosti unutar političkih stranaka, kao i važnost događanja poput ovakvih tribina. Odgovornost je svih stranaka ljudima dati znanje, resurse i energiju kako bi se iz apatije koja vlada u našem društvu okrenuli vlastitim znanjima i sposobnostima i iskoristili ih za mijenjanje društva na bolje”, istaknuo je Blažeković, nakon čijeg su izlaganja sudionici tribine otvorili zanimljivu raspravu o navedenim temama.

Javna tribina održana je  u suradnji Gradske organizacije HNS-a Grada Zagreba i 2. odjela Političke akademije za dodatno obrazovanje iz opće politike, a otvorila ju je potpredsjednica iste i saborska zastupnica HNS-a Sonja König.

Ponukan rezultatima Predsjedničkih izbora i položajem stranaka liberalne orijentacije u anketama priznatih agencija, a u zadnje vrijeme često naglašavanje da je liberalizam jedini putokaz izlaska iz krize, kao i obračun sa ideološkim neistomišljenicima („uvedimo politiku u politiku“), želim iznijeti svoje mišljenje.

U tu svrhu poslužiti ću se tekstom VIJESTI skinute sa javnog portala HNS-a i istupa nekoliko javnih tribina, koje se temelje na aktivnosti voditelja Političke akademije gosp. Borisa Blažekovića, najvećeg liberala u hrvata, kako sebe voli nazivati.

Polazište liberalizma od apsolutne slobode pojedinca, koja je ograničena samo isto takvom slobodom  druge osobe, gdje će obrazovanost i svijest biti jamac jednakosti građana, postaje obična fraza, kojom se pravdaju moćni. Obrazovanost postaje često snaga kojom jedan pojedinac uzurpira dio sloboda drugih, čak do te mjere da im obrazovanje nije dostupno pod istim uvjetima. Postaje instrument stjecanja prednosti na ljestvici društvenih vrijednosti, pa i vladanja nad drugima.

Kada govori o odnosu liberalne politike i Države, tada dolazi do izražaja njegovo poimanje da je država tijelo koje vlada zajednicom i koja bi trebala imati određena svojstva, a obrazovanost će biti i temelj za svijest o odgovornost. To je apsolutno zabluda i iluzorno očekivati. To je put da interesne grupe moćnih, koriste državu za vladanje nad zajednicom za svoju dobrobit i nezasitnu pohlepu, u skladu s onim stihovima Petra Preradovića:

 

Ljudsko srce

Ljudskom srcu uvijek nešto treba,

Zadovoljno nikad posve nije:

Čim željenog cilja se dovreba,

Opet iz njeg sto mu želja klije!

Treba znati da danas ljudi u svijetu umiru od gladi, ne zato što ih čovječanstvo ne može prehraniti, već zato što ne može nasititi bogate.

Gdje je rješnje? SOCIJALNO ODGOVORNA DRŽAVA!

Kada će naši saborski zastupnici Državu shvaćati kao instrument kojim jedna zajednica uređuje odnose, kako unutar zajednice, kao na pr.: solidarnost u zdravstvu i mirovini (starosti), obrazovanju, redu i sigurnosti, jednakosti, gospodarstvu, tako i prema drugim zajednicama: sigurnost i zaštita od posezanja i uzurpacija drugih zajednica prema nama. Naravno, to se uređuje Ustavom, zakonima i provedbenim aktima. Demokracija počiva na njihovom poštivanju i kada nam se ne sviđaju, ali moraju biti doneseni na propisani demokratski način.

Da bi to postigli, tj. imali demokraciju u funkciji građana treba imati slijedeće: Mogućnost izbora. Da bi to imali moraju postojati najmanje dvije različite ponude! To važi i unutar stranaka, kao i među strankama. Sve stranke bi trebale prilagoditi svoje Statute, tj. da čelnici ne određuju liste svojom voljom, već temeljem izbora.

U socijalno odgovornoj državi se ne može dogoditi da 10 (deset) pravnih i fizičkih osoba, posjeduje 18% poljoprivrednog zemljišta, i „povuće“ 48% poticaja u poljoprivredi, jer najveći imaju najbolju potrebnu dokumentaciju, pa čak ministre i pomoćnike ministara iz svoje firme.

U normalnoj državi najvažnije da svi plaćaju porez prema propisima koje smo sami izglasali, ali sveta je dužnost države da štiti poreznog platišu od neplatiše!

Najveća je zabluda ili neznanje, govoriti o utjecaju liberalne politike u međunarodnim odnosima. Da, zagovaranje liberalizma postoji samo od strane jakih prema slabima, radi postizanja njihovih ciljeva.

Treba znati: U međunarodnim odnosima vlada „ZLATNO PRAVILO“, a to je:“PRAVILA PIŠE TKO IMA ZLATO!“ (ili moć). U međunarodnoj politici nitko nema pravo na ljubav. Postoje samo interesi! Oni koji vode međunarodnu politiku, moraju zastupati i braniti interese zajednice koju predstavljaju, a ne joj nametati krivnju! Domoljublje je nešto poželjno i daleko je od nacionalizma, koji pretpostavlja mržnju prema drugoj zajednici.

Kada će svaki saborski zastupnik voditi računa  o tome da ulaskom u Sabor (ili tijelo JLS) zaboravi osobno i počne raditi za opće dobro, a za to je dobro plaćen, tada neće biti kljuć za izborni uspjeh propaganda, tzv. PR (odnos prema javnosti), što je najčešće obmanjivanje naroda, već pošten rad.

Mudri Dubrovčani su nad ulazom u dvorane Velikog i Malog vijeća u Kneževu dvoru napisali: „Obliti privatorum publica curate (“Zaboravite privatno i služite javnom”).

 Natpis Dubrovnik

 

Da bi uspješno liječili bolest nužno je postaviti ispravnu dijagnozu. Uzrok teškog stanja u društvu je gospodarska kriza. U takovim okolnostima, dok tisuće mladih odlazi u inozemstvo, država priprema nacionalne resurse dati u dugogodišnju koncesiju. Zanimljivo je da političari, koji se izmjenjuju od 1991. do danas uvijek vide krivce kod drugog. Taj katastrofalni trend će ići dotle dok god se bude postajalo POSLODAVAC, MENADŽER, DIREKTOR (član ili predsjednik Uprave)  političkom odlukom, a ne dokazanošću.