Katolička akcija – pokret hrvatske mladeži, žena i muževa

Katolicka akcija 03

U drugoj polovini 19. stoljeća dolazi do gospodarskog i društvenog preokreta uslijed progresivne industrijalizacije hrvatskog društva. Novi izumi i strojevi sve više zamjenjuju radnika, uništava male obrtnike.


 

Razdoblje koje iskorištava radnika koji postaje sve siromašniji, a omogućuje bogaćenje vlasnika tvornica. Novac postaje osnovno i jedino sredstvo za izmjenu dobara. U želji za bogatstvom gaze Božje i prirodne zakone. Stvara se društvo kapitalista bogataša i radnika sirotinje.

Takvo ozračje nailazi na plodno tlo onih, koji promiču boljševički komunizam i LIBERALIZAM, ideologije koje se bore protiv narodnosti, kršćanske vjere, čudoređa, obitelji…

Tada Papa LAV XIII. 15. svibnja 1891. godine piše OKRUŽNICU “Rerum Novarum” – /o novim stvarima/ … u kojoj se osvrće na pitanja ljudskog i socijalnog društva. Sve više jača liberalizam /slobodarstvo/ koji promiče neograničenu slobodu uma i volje, dajući sebi pravo, da čovjek može raditi što želi bez ograničenja i odgovornosti.

Papa LAV XIII. kreće u borbu protiv liberalizma i komunizma, ideologije koje nose u sebi klice zla.

Crkva u Hrvata počela je neumorno propovijedati načela Pape LAVA XIII., načela na kojima se mora osnivati ljudsko društvo. O potrebi poštivanja ljudskog dostojanstva, starosti, pravo na blagostanje obitelji, pravo na KRUH Božji…

U borbu protiv pokreta koji ugrožava moralne i duhovne vrijednosti hrvatskog društva, kreću mnogi hrvatski intelektualci, rodoljubi, biskupi i svećenici, kraljevski sveučilišni profesori, odvjetnici, pjesnici i književnici… Organiziraju I. KATOLIČKI KONGRES 1900. godine u prvim danima mjeseca rujna. Među aktualnim temama iz crkvenog i svjetovnog života bila je tema posvećena ženama majkama, naslova: … POMOĆ MAJKAMA U ODGOJU DJECE.

Pod vodstvom krčkog biskupa dr. Antuna MAHNIĆA iste godine položen je kamen zaglavni hrvatskom katoličkom pokretu. Pokret koji sve više okuplja hrvatsku mladež, djevojke i mladiće, žene i muževe, koji će biti zaustavljeni u razdoblju I. Svjetskog rata .

Posljedice rata negativno će se odraziti na Hrvatsku obitelj. Mnoge žene majke ostaju bez hranitelja obitelji. Preuzet će ulogu hranitelja, obvezu seljačkih poslova u polju, kući, štalici. Imati snagu, umorne i neispavane BITI MAJKA. Hrvatska mladež sve više podliježe nemoralu, opijanju, psovki…

U okrilju đurđevečke župe Sv. Jurja osnivaju se katolička društva: “Treći red sv. Franje”, katoličko Prosvjetno društvo “Zrinjski”…

Kako bi se zaustavio negativan proces u Europi koji razara duhovne i moralne vrijednosti, Papa PIO XI. 1922. godine proglašava načela po kojima se treba provoditi KATOLIČKA AKCIJA.

U okrilju đurđevečke župe osniva se Apostolat molitve: “Djevojačko društvo Srca Isusova” sa svojim mjesnim župnikom, upraviteljem Jakovom Novoselom. Društvo, koje ima svoja stroga pravila, tj. članom društva može biti svaka čestita djevojka od desete do 35 godina života. Moraju biti uzorne katolikinje u crkvi, kući i izvan kuće. Da štuju oca i majku.

Mora biti Anđeo mira! Udajom djevojka prelazi u “Društvo Ravniteljica Srca Isusova”.

Božičnom poslanicom 1934. godine utemeljena je KATOLIČKA AKCIJA u zagrebačkoj nadbiskupiji, utemeljitelja preuzvišenog nadbiskupa dr. Antuna Bauera i dr. Alojzija Stepinca.

Uskrsnom okružnicom preuzvišenog nadbiskupa koadjutora dr. Alojzija Stepinca 12. travnja 1936. godine zavedeno je jedinstvo društava žena i muževa. Katolička akcija provodi se u 4 odsjeka: za žene, muževe, djevojke i mladiće. Katolička akcija u đurđevečkoj župi koju vodi župnik Jakov Novosel daje naglasak na odgajanje vjerske i nacionalne svijesti. Promiču Kristova načela, ljubav prema bližnjima i potrebitima… Žene majke pomažu djecu siromašnih obitelji u ozračju Božičnih blagdana.

Bio je to najljepši katolički pokret koji je naglašavao važnu ulogu žene u društvu, obitelji… Pokret koji je imao kazališne predstave, glazbu, promicalo čitanje katoličkog tiska…

Svake godine žene majke organizirale su svečane mise u slavu zaštitnika župe sv. Jurja. Društvo koje pohodi proštenja u podravske župe, odlazi na hodočašća na TRŠKI VRH, Majci Božjoj Bistričkoj u Mariju Bistricu, molvarsko proštenje na Veliku Gospu…

Djevojke, žene majke u katoličkim društvima bile su nositeljice i promicateljice duhovnih i moralnih vrijednosti hrvatskog društva. Obilježavale su kroz svečane proslave PAPINSKI DAN, blagdan Srca Isusova, Blagdan Krista Kralja, ĐURĐEVO, blagdan Žalosne Gospe u polju…

Organizirale OBITELJSKI DAN, MAJČINSKI DAN, EUHARISTIJSKI KONGRES u Gjurgjevcu 1940. godine…

Svojim djelom i mišlju borile se protiv ideologije boljševičkog komunizma, propagande i agitacije Izvršnog komiteta komunističke omladinske Internacionale. Ideologija koja se borila protiv školskog obrazovnog sustava utemeljenog na načelima duhovnih i moralnih vrijednosti, koja ruši temelje hrvatskog društva: čudoređa, vjeru, tradicijsku hrvatsku obitelj, zatire slobodu mišljenja i govora, niječe narodnost i domovinu…

Nakon završetka II. Svjetskog rata nadbiskup zagrebački dr. Alojzije Stepinac svjestan činjenice, da će se nova partizanska vlast obrušiti na članove KATOLIČKE AKCIJE, djevojke i mladiće, žene i muževe, donosi PROGLAS o raspuštanju svih katoličkih društava i uništavanje popisa članova.

Uslijedit će najveća tragedija u povijesti Hrvata, egzodus stotina tisuća zarobljenih vojnika Ustaške VOJNICE, domobrana, civila – djece i žena u kolonama smrti na KRIŽNOM PUTU od Bleiburga do Rumunjske granice u Srbiji.

Podravske žene majke morale su šutjeti o zločinu počinjenog nad njihovim kćerkama i sinovima, muževima i očevima, žene majke koje su u razdoblju od l945.-1990. godine bile obilježene kao “ustaške udovice”, ponižavane… koje su ipak sačuvale svoj ponos, posvećujući se djeci, pružajući im u tom mukotrpnom seljačkom životu ono najvrednije – majčinsku ljubav. Opraštale su, ali nikada nisu zaboravljale Hrvatsku Kalvariju najbližih.

Danas je prešućena uloga djevojaka i žena majki članica katoličkih društava. Njihovo mučeništvo, koje su u svojoj duši zatomile mržnju. Oblikovale duhovni i nacionalni identitet u većini seljačkog hrvatskog naroda koji čini većinu. Koje su samozatajno promicale i prenosile u naslijeđe kako hrvatsku tako i đurđevečku baštinu, običaje i tradiciju, pučke hrvatske napjeve…

Bile su uporne, strpljive, ponosne… žena majka koja je desetljećima tkala hrvatski troplet u dušu svojih kćeri i sinova, muževa. I “zetkala” najljepšu nit u hrvatsku TKANICU, ljubav prema Domovini.

Snaga koja će bljesnuti poput “oluje” u obrani Domovine od velikosrpske agresije “ranih devedesetih”.

U većini, i danas je njihova veličina prešućena, njihova uloga u društvu je neprimjetna, često diskriminirana zbog vjere, obrazovanja. Njezino majčinstvo postaje nepoželjno za bahate i pohlepne hrvatske “tajkune”…

Danas treba vratiti ponos i dostojanstvo hrvatskoj ženi majci, poštovanje, osmijeh na lice, pravo na blagostanje… BEZ UVJETA I KOMPROMISA…

 

Đuro JANČI