U 2015. neto dobit poduzetnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj veća za 61%, u Jadranskoj Hrvatskoj za 758%

Profit

Prema rezultatima poslovanja poduzetnika Hrvatske u 2015. godini rangiranim po NUTS-2 razini, od 106 569 poduzetnika, u Kontinentalnoj Hrvatskoj registrirano sjedište imalo je 65 567 poduzetnika (udio 61,5 %), a u Jadranskoj Hrvatskoj 41 002 poduzetnika (udio 38,5 %). Od ukupnog broja zaposlenih, 72,2 % (605 703) radilo je kod poduzetnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj, a 27,8 % (232 881) kod poduzetnika u Jadranskoj Hrvatskoj.


 

 

U odnosu na proteklu godinu u Kontinentalnoj Hrvatskoj je povećan broj zaposlenih za 3,3 %, a u Jadranskoj Hrvatskoj za 4,4 %. S obzirom na brojnost poduzetnika u Kontinentalnoj Hrvatskoj njihov je udio u rezultatima poduzetnika RH u ukupnim prihodima 78,9 %, u ukupnim rashodima 79 %, neto dobiti 76 %, u izvozu 75,8 % i u investicijama u dugotrajnu imovinu 71,3 %. Produktivnost rada mjerena ukupnim prihodom po zaposlenom, kao i produktivnost rada mjerena dobiti po zaposlenom, veća je kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske, u odnosu na poduzetnike Jadranske Hrvatske. Ekonomičnost ukupnog poslovanja također je veća kod poduzetnika Kontinentalne Hrvatske.

Na rast dobiti poduzetnika u Jadranskoj Hrvatskoj utjecali su bolji poslovni rezultati 21 488 poslovnih subjekata, a najviše su utjecala sljedeća društva: ADRIS GRUPA d. d. iz Rovinja koja je povećala dobit sa 675,1 milijun kuna na 1,8 milijardi kuna, DUBROVAČKI VRTOVI SUNCA d. o. o. iz Zatona Velikog, koji su u 2015. godini poslovali s dobiti u iznosu od 155,2 milijuna kuna u odnosu na gubitak u 2014. godini u iznosu od 245,6 milijuna kuna, 3. MAJ BRODOGRADILIŠTE d. d. iz Rijeke koje je u 2015. godini poslovalo s dobiti u iznosu od 143,9 milijuna u odnosu na gubitak u 2014. godini u iznosu od 215,1 milijun kuna, KONSTRUKTOR INŽENJERING d. d. iz Splita koji je u 2015. poslovao s dobiti od 273,9 milijuna u odnosu na gubitak u 2014. godini od 30,8 milijuna kuna.

Od 4,3 milijuna stanovnika RH, 3 594 911 je radno sposobnih osoba. U Kontinentalnoj Hrvatskoj je 2 403 000 radno sposobnih stanovnika što je udio od 66,8 %, dok je u Jadranskoj Hrvatskoj 1 192 000 radno sposobnih stanovnika, što je 33,2 % od ukupnog radno sposobnih stanovnika RH. Suprotno uvriježenim stereotipima o (ne)poduzetnosti stanovnika na jugu Hrvatske, broj poduzetnika na 1000 radno sposobnih stanovnika, veći je u Jadranskoj Hrvatskoj, 34,4 poduzetnika, dok je na razini Kontinentalne Hrvatske on manji za oko 21 % tj. na 1000 radno sposobnih stanovnika ima 27,3 poduzetnika.

Cijeli tekst: Rezultati poslovanja poduzetnika Jadranske i Kontinentalne Hrvatske u 2015. godini

Izvor: www.fina.hr