Dvadeset razloga za NE u EU!

ne_u_eu

1. Hrvatskoj vladi je naređeno da se svih 35 potpisanih poglavlja drže u tajnosti i da Vam nastave prodavati maglu do konačnog ulaska, pa sad pročitajte ISTINE koje su se Hrvatskoj dogodile, ili bi se dogodile ulaskom u Eu, pa će Vam biti jasno zašto ih hrvatska vlada i hrvatski predsjednik skrivaju od Vas.

2. Ulaskom u EU gubi se Suverenitet, Neovisnost i Pravo na Slobodu odlučivanja. Sve daljnje odluke su ustvari naredbe po volji Bruxellesa koje moraju biti izvršene, inače slijede kazne i sankcije!

 

3. Lisabonski ugovor (Ustav Eu) napisan je na nerazumljivih 2800 stranica koje nitko iz vlade nije niti pročitao, jer su i sami priznali da nemaju prijevod Lisabonskog ugovora!

4. EU nije zastupnička demokracija. Političari u Eu se sami biraju između sebe. Eu birokrati su sami sebi izglasali Lisabonski ugovor, bez pristanka svojih građana putem referenduma.

5. Vijeće ministara EU bespogovorno potpisuje sve zakone koje im EU komisija (EU Vlada) daje na potpis i pečatiranje. (Priznali da su 2008. potpisali sve zakone, a samo 15% pročitali jer ‘vjeruju’ Eu komisiji).

6. Predsjednik EU komisije sam odabire članove EU komisije! EU komisija sama bira predsjednika EU komisije!

7. Zakone za EU komisiju piše 3000 radnih grupa za koje nitko ne glasa i nitko ne zna tko su. Ispisano je već 100,000 stranica zakona preko kojih se građani polako privikavaju na novi robovlasnički sistem!

8. U EU možete glasati samo da bi izabrali zastupnike u EU parlamentu. Hrvatskoj je dozvoljeno samo 12 mjesta u EU parlamentu koji trenutno broji čak 784 zastupnika!

9. EU parlament nema prava veta na zakone. EU parlament samo diskutira o već donesenim zakonima.

10. Odluke poput rasprodaje svih hrvatskih nacionalnih bogatstava, naseljavanja Hrvatske, broja izbjeglica za prihvat, odlaganje radioaktivnog otpada, uzgoj GMO kultura će se donositi bez pristanka Hrvatske!

11. BBC već sada savjetuje cijeli svijet da razgrabi hrvatsku prelijepu obalu i otoke. Postoje planovi o naseljivanju 250,000 ljudi i to samo u Dalmaciji! Ulaskom u EU, Španjolska je naseljena sa 5,5 milijuna useljenika, od čega samo 780,000 Rumunja, dok je Poljsku, nakon ulaska u EU, naselilo 60,000 Vijetnamaca. Tako će i Hrvatska dobiti nove stotine tisuća useljenika, pored 285,000 nezaposlenih Hrvata, gdje tzv. kukuriku koalicija sa hns-ovkom već priprema teren za veliko useljenje Hrvatske ako dođu na vlast, dok druga hdz-ovka  tjera Hrvate da rade van!

12. Lisabonski ugovor propisuje da se bilo koji državljanin EU može kandidirati za lokalne jedinice uprave ili mjesto u vladi bilo koje države članice. Ako bi recimo Hrvatska ušla u EU, a sutra i Srbija, Hrvatska i Srbija bi opet bile u istoj državi! S obzirom na planove naseljenja Hrvatske, vaše lokalne jedinice uprave ili gradonačelnik će biti birani iz redova stranaca koji će vas brojčano nadjačati nakon poplave useljenika, a koja će uslijediti upravo zbog hrvatske sačuvane ljepote kakvu je EU sebi već odavno uništila i hrvatskog Jadrana, najljepšeg mora na svijetu, koje bi takvom politikom useljenja stranaca postalo europsko, kad nemože biti hrvatsko. Ulazak u EU odgovara samo velikim članicama, ali ima katastrofalne posljedice na male. Hrvatska može biti prijatelj EU bez ulaska u EU! Da li EU to može?

13. Hrvatska vlada je potpisala ugovor o rasprodaji hrvatskih oranica i zemlje Europskoj uniji 7 godina nakon ulaska. Aneksom se hrvatska vlada obavezala da EU može jednostrano i poništiti taj ugovor već nakon 3 godine! Ne zaboravite: riječ zemlja se često koristi u zamjenu za riječ država!

14. Eventualnim ulaskom Hrvatske u EU, NE otvaraju se nikakve nove mogućnosti izvoza hrvatskih proizvoda u EU, a koje već nisu ostvarene kroz “Sporazum o slobodnoj trgovini između Hrvatske i EU”.

15. Eventualnim ulaskom u Europsku uniju bit će Vam zabranjeno zaposlenje u uniji slijedećih 7 godina, dok se danas tamo možete zaposlit odmah, ako nađete posla pored njihovih 30 milijuna nezaposlenih.

16. Prema Lisabonskom ugovoru, ako bi vaša firma obavljala posao u EU, vaše plaće moraju biti hrvatske. Ukoliko želite studirati u EU, možete to i sada, ako vam roditelji to mogu omogućiti.

17. Sad bi se plaćalo Bruxellesu putem izdvajanja: 50% prihoda od pdv-a + 50% prihoda od hrvatskih carina + godišnja članarina od 550 milijuna Eura, što je ujedno i cijena Pelješkog mosta kojeg Eu inače brani graditi, jer se navodno ne uklapa u njihove vizure

18. Eventualnim ulaskom Hrvatske u EU, hrvatski dug će enormno porasti. Primjer za to su države poput Portugala, Irske, Italije, Grčke, Španjolske koje Europska unija pogrdno naziva skraćenicom PIIGS (SVINJE), dok će izlazak iz EU značiti plaćanje do 30% jednogodišnjeg proračuna

19. Ako je hrvatsko zakonodavstvo sada usklađeno sa Eu zakonodavstvom, čemu onda ulaziti?

20. Omjer ravnopravnosti Hrvatske u Europskoj uniji kao i mogući njen utjecaj u EU:

Europska unija (500 milijuna stanovnika)

Hrvatska (4,3 milijuna stanovnika)

Dajte 1 (jedan) razlog zašto bi glasali za ulazak u EU…