Čestitamo pripadnicima romske zajednice njihov dan

Svjetski dan Roma, 8. travnja obilježava se čast prvog Svjetskog kongresa Roma, održanog od 8. do 12. travnja 1971. godine u London, jednog od najvažnijih događaja u povijesti Roma.

Na tom kongresu usvojene su odluke o romskoj zastavi i službenoj himni.

Romska zastava je u donjem dijelu zelene boje koja simbolizira zemlju, a u gornjem dijelu je plave boje koja simbolizira nebo. Crveni kotač, koji se nalazi u sredini zastave, predstavlja putovanja i migracije Roma. Službena romska himna temelji se na staroj romskoj pjesmi ‘Gyelem, Gyelem’ (‘Idem, Idem’).

Prvi kongres Roma u Londonu rezultirao je i proglašenjem službenog romskog jezika (romani chiba), kao i službenim prihvaćanjem naziva ˝Rom˝, što na romskom jeziku znači čovjek. Na četvrtom Svjetskom kongresu Roma održanom 1990. godine u Poljska odlučeno je da se 8. travnja, dan kada je otvoren 1. Kongres u Londonu, proglasi za Svjetski dan Roma koji će se svake godine obilježavati u cijelom svijetu.

U Republici Hrvatskoj Romima je zajamčena ravnopravnost, kao i pripadnicima svih nacionalnih manjina, a sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, socijalna pravda, te poštivanje prava čovjeka, temeljne su vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske. Člankom 14. Ustava propisano je sljedeće: “Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama. Svi su pred zakonom jednaki.” Na tim ustavnim odrednicama temelji se Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina i sustav zakonodavstva u Republici Hrvatskoj kojim se štite ljudska prava i prava nacionalnih manjina.