Danas se usvaja gradski proračun za 2017.

Proračun 2016

Danas se održava 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca na kojoj će se usvojiti proračuna za slijedeću godinu. Kako nije bilo Savjetovanja sa zainteresiranom javošću donosimo vam ovdje dokumente koji će obilježiti slijedeću godinu. Možete pogledati što se planira u komunalnoj izgradnji grada, koliko se troši na plaće, kako planiraju gradske ustanove te još mnogo interesantnih brojki. Proračun će biti usvojen jer gradonačelnik ima većinu sa svojom glasačkom mašinerijom, a teško da će se netko od njih usuditi glasati protiv.


 

DNEVNI RED

 

ZAPISNIK SA 22. SJEDNICE GV

 

1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu i Projekcija za 2017. i 2018. godinu.

 

2. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2016. godini.

 

3. Donošenje Programa o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2016. godini.

 

4. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2016. godini.  

 

5. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2016. godini.  

 

6. Donošenje Plana o izmjeni Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2016. godini.

 

7. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2016. godini.

 

8. Donošenje Programa o izmjeni i dopuni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Đurđevca u 2016. godini.

 

9. Donošenje Programa o izmjeni Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2016. godini.

 

10. Donošenje Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu i Projekcija za 2018. i 2019. godinu.

 

11. Donošenje Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu.

 

12. Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. godini.

 

13. Donošenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2017. godini.

 

14. Donošenje Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2017. godini.

 

15. Donošenje Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Grada Đurđevca u 2017. godini.

 

16. Donošenje Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2017. godini.

 

17. Donošenje Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2017. godini.

 

18. Donošenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Đurđevca za 2017. godinu.

 

19. Donošenje Programa korištenja sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Grada Đurđevca u 2017. godini.

 

20. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Đurđevca.

 

21. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca.

 

22. Donošenje Odluke o određivanju trgovačkog društva Stari grad d.o.o. Đurđevac za nositelja realizacije projekta Poduzetnički inkubator Đurđevac.

 

23. Pitanja članova Gradskog vijeća.