Sazvana 16. sjednica Gradskog vijeća

grb djurdjevac

U utorak, 15. ožujka 2016., održat će se 16. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca. Na dnevnom redu je izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine, donošenje odluke o potporama za obrtnike, poduzetnike i poljoprivrednike i potporama za nove i postojeće obiteljske domove za starije i nemoćne, a za poduzetnke potpora za gradnju stambenih zgrada u Radničkoj cesti. Ujedno se donosi odluka o kreditu u iznosu od 6.000.000 kuna.


 

 

Na dnevnom redu je i donošenje Donošenje odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca, ali vam ne smijemo otkriti tko je predložen. Tu moramo primijetiti da je Đurđevac jedna od rijetkih jedinica lokalne samouprave koja ne objavljuje kandidature za priznanja s obrazloženjem da se štiti dignitet kandidata (?!).

Isto tako, nije dostavljeno izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.

U nastavku su priloženi svi materijali za ovu sjednicu:

 

Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća

 

DNEVNI RED

 

1. Izvješće o stanju sigurnosti na području Grada Đurđevca za 2015. godinu.

 

2. Donošenje Plana rada Gradskog vijeća Grada Đurđevca za 2016. godinu.

 

3. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine.

 

4. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2015. godini.

 

5. Razmatranje Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2015. godini.

 

6. Donošenje Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca.

 

7. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca za financiranje kapitalnih projekata.

 

8. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Hrvatske poštanske banke d.d., Ivana Kukuljevića 9a, Varaždin.

 

9. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Grada Đurđevca.

 

10. Donošenje Odluke o izboru osobe kojoj se povjeravaju komunalni poslovi na temelju ugovora – hvatanje, čuvanje i uklanjanje uginulih pasa i drugih životinja lutalica i higijeničarska služba na području Grada Đurđevca.

 

11. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Đurđevca.

 

12. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju trgovačkog društva s ograničenom odgovornošću.

 

13. Donošenje Odluke o određivanju službene prostorije za sklapanje braka u građanskom obliku u Gradu Đurđevcu.

 

14. Donošenje Odluke o dopuni Odluke o kreditiranju studenata s područja Grada Đurđevca.

 

15. Donošenje Programa potpora poljoprivredi na području Grada Đurđevca u 2016. godini.

 

16. Donošenje Programa mjera za poticanje poduzetništva na području Grada Đurđevca za razdoblje 2016. – 2020. godina.

 

17. Donošenje Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Đurđevca.

 

18. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca izabranih s liste grupe birača iz Proračuna Grada Đurđevca za 2016. godinu.

 

19. Donošenje Odluke o visini početne prodajne cijene zemljišta u ulici Radnička cesta u Đurđevcu.

 

20. Donošenje Odluke o načinu otplate dugoročnih kredita sklopljenih u skladu s odredbama Ugovora o poslovnoj surdnji na realizaciji Programa za poticanje malog gospodarstva za 2001. godinu („Poduzetnik 1“) i 2002. godinu („Poduzetnik 2“).

 

21. Razmatranje Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Đurđevca u 2015. godini.

 

22. Razmatranje Izvješća o lokacijama, količinama i troškovima za zbrinjavanje nepropisno odbačenog otpada u 2015. godini.

 

23. Donošenje Odluke o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada.

 

24. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac.

 

25. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.

 

26. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac.

 

27. Donošenje Đurđevačke Strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

 

28. Donošenje Rješenja o imenovanju Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Đurđevca.

29. Pitanja članova Gradskog vijeća.