Prijedlog proračuna Grada Đurđevca za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.

money

Donošenje prijedloga proračuna lokalne samouprave do 15. studenog tekuće godine, zakonska je obaveza. Za razliku od prošle godine kada je Proračun podijeljen vijećnicima Grada Đurđevca na samoj sjednici, točnije, mjesec dana nakon zakonskog roka, ovaj puta se nacrt “u tišini” pojavio na službenim stranicama Grada Đurđevca, u zakonskom roku. Iako je samo preporuka Ministarstva financija, poželjno je i objaviti vodič za građane kako bi lakše razumjeli predloženi proračun. U nastavku pogledajta Nacrt proračuna za 2016.


Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018.

Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2016. – 2018. izrađene su u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

Na temelju dostavljenih Uputa upravno tijelo županije, grada i općine nadležno za proračunskog korisnika dužno je izraditi svoje upute za izradu financijskog plana za razdoblje 2016. – 2018. i dostaviti ih proračunskim i izvanproračunskim korisnicima proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao podlogu za izradu njihovog prijedloga financijskog plana.

Primjena načela transparentnosti na lokalnoj i područnoj (regionalnoj) razini

Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom predlaže se jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da, zbog dostupnosti sadržaja svojih proračuna javnosti, na svojim internet stranicama objave, ne samo proračun s projekcijama koji je donesen od strane predstavničkog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, već i sam prijedlog proračuna s projekcijama koji gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavlja predstavničkom tijelu na donošenje (najkasnije, kako je to Zakonom o proračunu propisano, do 15. studenoga tekuće godine).

Uz to Akcijskim planom predlaže se i objava prijedloga polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave kad ga gradonačelnik, načelnik odnosno župan dostavi predstavničkom tijelu.

Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže se, također u skladu s Akcijskim planom, objavljivanje vodiča za građane.