Još stignete darovati krv

Darivanje krvi 05092016 005

U tijeku je akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Domu kulture u Đurđevcu i traje sve do 17,00 sati, sa pauzom od 13,30-14,00 sati. Ukoliko niste stigli jutros biti humanitarni to možete biti danas poslijepodne. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi održava se od 05. do 07. rujna 2016. u Đurđevcu, Virju, Kalinovcu, Kloštru Podravskom i Molvama.


 

 

 

05.09.2016. (PONEDJELJAK)

U ĐURĐEVCU U KULTURE OD 10 DO 17 SATI

pauza 13,30 – 14,00 sati

06.09.2016. (UTORAK)

U VIRJU U ZDRAVSTVENOJ AMBULANTI OD 9 DO 12 SATI

U MOLVAMA U OSNOVNOJ OD 13 DO 15 SATI

07.09.2016. (SRIJEDA)

U KALINOVCU U VATROGASNOM OD 9 DO 12 SATI

U KLOŠTRU PODRAVSKOM U DRUŠTVENOM OD 13 DO 15 SATI

POZIVAMO VAS DA DARUJETE KRV, TU DRAGOCJENU TEKUĆINU

KOJA ŽIVOT ZNAČI I ZAHVALJUJEMO NA ODAZIVU!

                                                          

HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA Đ U R Đ E V A C