Akcija dobrovoljnog darivanja krvi

Darujte krv

Hrvatski crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac obavještava sve stanovnike Đurđevca, prigradskih naselja i đurđevačke Podravine da u suradnji s Hrvatskim zavodom za transfuzijsku medicinu iz Zagreba organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Akcija dobrovoljnog darivanja krvi biti će od 05. do 07. rujna 2016. u Đurđevcu, Virju, Kalinovcu, Kloštru Podravskom i Molvama.


 

 

05.09.2016. (PONEDJELJAK)

U ĐURĐEVCU U DOMU KULTURE OD 10 DO 17 SATI

pauza 13,30 – 14,00 sati

 

06.09.2016. (UTORAK)

U VIRJU U ZDRAVSTVENOJ AMBULANTI OD 9 DO 12 SATI

U MOLVAMA U OSNOVNOJ ŠKOLI OD 13 DO 15 SATI

 

07.09.2016. (SRIJEDA)

U KALINOVCU U VATROGASNOM DOMU OD 9 DO 12 SATI

U KLOŠTRU PODRAVSKOM U DRUŠTVENOM DOMU OD 13 DO 15 SATI

 

POZIVAMO VAS DA DARUJETE KRV, TU DRAGOCJENU TEKUĆINU

KOJA ŽIVOT ZNAČI I ZAHVALJUJEMO NA ODAZIVU!

                                                          

HRVATSKI CRVENI KRIŽ  

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

Đ U R Đ E V A C