Škola nogometa grada Đurđevca

Skola nogometa Djurdjevac 2013 001

Dana 30.08.2013. godine održana ja osnivačka skupština Škole nogometa grada Đurđevca na kojoj je za predsjednika Škole izabran Zdravko Lenardić, a za tajnika Milan Slaviček. U Upravni odbor izabrani su, osim predsjednika i tajnika, Željko Lacković, Marijan Matočec i Ivan Radman, a u Nadzorni odbor su izabrani Marin Milošević, Zvonko Filipčić i Željko Turbelija. Škola nogometa ima dva trenera sa UEFA B licencom, a to su Marin Ferderber, koji vodi i trenira kategorije U8 i U10 i Dražen Fusić, koji vodi i trenira kategorije U12 i U14. Škola trenutno broji 66 polaznika u kategorijama U8, U10, U12 i U14.

 


 

Kategorija U8 se natječe u tzv. LIGA PILIĆA.

Kategorije U10, U12 i U14 se natječu u ligi naziva: PIONIRI 2 LIGA ISTOK, REGIJA SJEVER 

          U8                                                           U10

1. IVANO MILOŠEVIĆ                             1. MARIN STANEŠIĆ

2. MARKO MILAKOVIĆ                           2. IVANO VARGIĆ

3. IVAN JURIČIĆ                                      3. NIKO JOSIPOVIĆ                    

4. MATEJ ŠTEFANOV                             4. ERIK MILOŠEVIĆ

5. MARTIN MILOŠ                                   5. IVAN SLAVIČEK

6. FRAN FERDERBER                             6. BENEDIKT GRGEC

7. PAULO ŠIMUNIC                                 7. GIANCARLO ŠIMUNIC

8. ŠIMUN FRANKOVIĆ                            8. MARKO FILIPČIĆ

9. PETAR REMETOVIĆ                           9. DAVID KOPRIČANEC

10. VITO POPOVIĆ                                10. FILIP GRAČAN

11. VID IVANDIJA                                    11. DOMINIK LEGRADI

12. SVEN LEGRADI                                12. IVAN TOMICA

13. LEON LORBER                                 13. PATRIK KAIĆ

14. FILIP KOPROLČEC                          14. ROKO MARTINČIĆ

15. FRAN KUCEL                                   15. FILIP GAZDEK

16. BENEDIKT TURČIĆ                          16. VIKTOR ŠKURDIJA

17. PATRIK MIHALJEV                          17. LUKA TOMRLIN

                                                              18. LEON IŠTVAN

                                                              19. LUKA SKUKAN

               U12                                                     U14

1. DOMINIK SLAVIČEK                           1. JURICA KRANJČEV

2. SVEN BRUSAČ                                   2. BARTOL ŠIPTAR

3. ROK JENDRAŠIC                                3. LUKA LENARDIĆ

4. MATEJ TURBELIJA                            4. MARIN LONČAR

5. DOMINIK BEGIĆ                                 5. PATRIK POPEC

6. BORNA ŠANDROVČAN                       6. KARLO PLEMENČIĆ

7. JAN FUSIĆ                                          7. FILIP BALTIĆ

8. IGOR ODOBAŠIĆ                                8. DENIS VEDRIŠ

9. MARKO MATOČEC                             9. PETAR ŠKURDIJA

10. MARIN PALAIĆ                                 10. PAVO GAVRIĆ

11. DORIAN MUIĆ                                   11. DAVOR KOŽAR

12. MARKO DOMOVIĆ                           12. KARLO ČIŽMEŠIJA

13. ANTONIO PLAVŠČAK                      13. DOMINIK LENARDIĆ

14. MARKO MATKOV

15. JURICA KANIĆ

Ovom prilikom pozivamo svu djecu sa navršenih 6 godina starosti kao i njihove roditelje ili staratelje da se pridruže ovoj školi.

Treninzi za kategoriju U8 su ponedjeljak, srijeda i petak u 16,00 sati.

Treninzi za kategoriju U10 su ponedjeljak, utorak, srijeda i petak u17,00 sati.

Treninzi za kategorije U12 i U14 su utorak, srijeda i petak u 17,30 sati.

Svi treninzi se trenutno održavaju na igralištu NK Graničara u Đurđevcu, a dolaskom hladnijeg i lošijeg vremena treninzi će se održavati i u dvorani.