Poziv za iskazivanje javnog interesa – obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija

mikrofon

Pozivaju se udruge civilnog društva, znanstvene, kulturne, sportske, strukovne, vjerske, obrazovne, humanitarne udruge i institucije kao i ostale zainteresirane pravne i fizičke osobe s područja grada Đurđevca koji je naveden u Pozivu za iskazivanje javnog interesa – obavljanje djelatnosti pružanja medijske usluge radija da dostave pisano očitovanje o iskazu javnog interesa. Interes javnosti iskazuje se za djelovanje radijskog kanala kao elektroničkog medija, a ne za određenog nakladnika. Rok za dostavu iskazivanja interesa je 18. srpnja 2016. godine, zaključno do 12 sati. Link: Poziv 

 

 Primjer:

 

_________________________

_________________________

_________________________

Đurđevac, ____ srpnja 2016.

Agencija za elektroničke medije

Jagićeva 31

10000 Zagreb

Fax: 01/4882-614

e-mail: interes@e-mediji.hr

Predmet: Očitovanje po pozivu za iskazivanje javnog interesa od 16. lipnja 2016.

Poštovani,

temeljem Poziva za iskazivanje javnog interesa kojeg je Agencija za elektroničke medije uputila 16. lipnja 2016. godine (Klasa 612-12/16-04/0005, URBROJ 567-02/01-16-04) ovim dopisom želim se priključiti dijelu javnosti koja iskazuje javni interes za potrebom pružanja medijske usluge radija za grad Đurđevac.

Svoj interes iskazujem jer smatram da je izuzetno važno imati priliku slušati kvalitetan sadržaj. Želim veću promociju društvenog razvoja, ljudskih prava, kulturne raznolikosti, pluralizma informacija i mišljenja, mirnog suživota, jačanje društvenih i kulturnih identiteta. Želim da se daje prostor onima koji nemaju druge mogućnosti da se izraze i osiguravanje medijske prisutnosti zajednicama koje bi bez toga bile zanemarene. Želim da jamči pristup, dijalog i participaciju svim društvenim pokretima, rasama, etničkim skupinama, rodovima, seksualnim orijentacijama, vjerama, dobnim skupinama.

U nadi da će ovdje izraženo mišljenje pomoći u Vašem objektivnom sagledavanju potreba od javnog značenja u hrvatskom medijskom prostoru, unaprijed zahvaljujem.
 
Srdačan pozdrav!