Zašto nemamo dežurnu ljekarnu?

ljekarna_znak

Još prije godinu dana, gradska vijećnica HSU-a Anka Švaco, tražila je odgovor od koprivničkog Područnog ureda HZZO-a, vezan uz dežurstvo, u dane blagdana i noću, ljekarni u Đurđevcu. A on je bio negativan, jer je Pravilnikom o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini, utvrđeno da pravo na dežurstvo u ljekarničkoj službi imaju županije do 100.000 stanovnika i to jedan tim na jednom punktu. A ta dežurna ljekarna nalazi se u Koprivnici, kojoj je osnivač Županija. Upućena je da financijska sredstva za rad još jednoga tima dežurstva u ljekarnama u Đurđevcu, „izvan standarda“ Zavoda, osigura iz „drugih izvora“, bilo jedinica lokalne ili regionalne samouprave. I što se od tada učinilo?


 

Ništa. I dalje nemamo dežurnu ljekarnu, toliko neophodnu za ovaj kraj, unatoč tome što su u gradu tri ljekarne (!?). Očito je ljekarnicima dobro i bez tih dežurstava, kad nismo čuli njihov glas. Znamo da je to financijski neisplativo, ali zato postoji lokalna i regionalna samouprava koja je dužna osluškivati potrebe građana, jer ako nema zdravlja ne trebaju nam ni “odteretne ceste”, niti javne rasvjete, niti… itd…

Građani, tražite da se dežurstva osiguraju prije izbora, jer će vam tada samo obećavati, a onda opet sve po starom.

Pišite peticije i ubacite ih u poštanski sandučić koji postoji na ulazu u Gradsku upravu. Nemojte reći da vas baš briga, jer ste danas zdravi, te vam ne trebaju dežurstva ljekarni blagdanima i noću, jer već nakon prve potrebe za tim, sjetit ćete se ovog teksta. U autu. Za Koprivnicu ili Bjelovar.