Urbanistički plan uređenja

Zavod za prostorno uređenje Koprivničko – križevačke županije  je izrađivač Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca. Krenulo se s izradom navedenog plana i kako bi što kvalitetnije bio izrađen objavljujemo anketu koju provodi Zavod. Ova anketa namjenjena je svim građankama i građanima Đurđevca, a cilj je da što više njih ispuni anketu (klik na anketu) , jer prostorni razvoj Grada ovisit će i o njihovim razmišljanjima o budućnosti Đurđevca. Svako mišljenje i vizija o razvoju grada Đurđevca je dobro došlo, naročito u ovoj fazi izrade. U prilogu je i karta iz koje je vidljiv obuhvat UPU-a (klik na fotografiju).

 

Shvatite ovu anketu ozbiljno, jer očito da se konačno može čuti i glas građana prije same izrade plana, a ne tek kad je gotov. 

www.prostorno-kkz.hr

 

Na temelju članka 82. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07. i  38/09.) Grad Đurđevac objavljuje:

OBAVIJEST
O POKRETANJU STAVLJANJA IZVAN SNAGE GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA  ĐURĐEVCA I POKRETANJU IZRADE
URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA GRADA ĐURĐEVCA

    Grad Đurđevac pokrenuo je temeljem Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( „ Narodne novine „ broj 76/07. i 38/09. ) postupak izrade stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca i postupak izrade Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca .
    Razlog izrade Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca je potreba za donošenjem nove strategije prostornog razvoja grada Đurđevca u narednih desetak godina. Postojeći Generalni urbanistički plan grada Đurđevca je donesen prije dvadesetak godina i njegova koncepcija ne odgovara suvremenim razvojnim procesima u prostoru.
    Prijedlozi za izradu  stavljanja izvan snage Generalnog urbanističkog plana grada Đurđevca i izradu Urbanističkog plana uređenja grada Đurđevca mogu se davati 30 dana od objave  na slijedeći način:

    Tijela državne uprave, upravna tijela Koprivničko – križevačke županije, te pravne osobe s javnim ovlastima dostavljaju pisano očitovanje Gradu Đurđevcu.

Građani, pravne osobe i udruge

–    upućivanjem Gradu pisanih zahtjeva i prijedloga.
Sve obavijesti o tijeku izrade Urbanističkog plana uređenja Grada Đurđevca moći će se pratiti na službenim web stranicama Grada Đurđevca (www.djurdjevac.hr ) te na web stranici Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije ( www.prostorno-kkz.hr ) na kojoj će biti anketni materijali.


NOSITELJ IZRADE:
GRAD ĐURĐEVAC