Darovanjem državne imovine JLS-u do efikasnijeg upravljanja

Milorad Batinic HNS Djurdjevac 2015

„Upravljanje državnom imovinom podrazumijeva pronalaženje optimalnih rješenja koja će dugoročno očuvati imovinu i generirati gospodarski rast. Stoga će Klub zastupnika HNS-a u Hrvatskom saboru u saborsku proceduru uputiti Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske, kako bi se decentraliziralo upravljanje, ali i rasteretila državna tijela zadužena za taj posao“


 

Istaknuo je to Milorad Batinić, potpredsjednik Sabora i predsjednik Kluba zastupnika HNS-a, gostujući na tribini u Đurđevcu, čiji su organizatori bili đurđevački HNS uz pomoć i podršku ŽO HNS-a Koprivničko-križevačke županije.

HNS-ovim zakonskim prijedlogom predviđeno je darovanje nekretnina jedinicama lokalne samouprave, i to onih koje se ne koriste ili nisu u funkciji, zatim onih koje nisu od posebnog strateškog gospodarskog i razvojnog interesa za RH, a preduvjet bitan za darovanje jest da te nekretnine budu obuhvaćene odgovarajućim dokumentima prostornog uređenja. Predlaže se da darovanu nekretninu JLS može prodati (investitoru, strateškom paartneru), a u tom slučaju se 40% prihoda od prodaje uplaćuje u proračun, a 60% ostaje JLS za kapitalne investicije. 

Taj bi se postupak provodio isključivo temeljem odluke Vlade, i to uz prethodno pribavljeno mišljenje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom te obrazloženi zahtjev jedinice lokalne samouprave, kojem pak mora biti priložen i Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u državnom vlasništvu na području te jedinice lokalne samouprave.

Naime, od osnivanja Hrvatskog fonda za privatizaciju (1992.) do donošenja prvog Zakona o upravljanju državnom imovinom (2010.) prošlo je gotovo dvadeset godina, i u tom razdoblju nije provedeno cjelovito popisivanje imovine, usporeni su reformski procesi hrvatskog gospodarstva, izostalo je stvaranje novih vrijednosti, a nekretnine su svedene na privatizacijske interese i pokušaje nezakonitog bogaćenja pojedinaca.

Iako su Zakonom iz 2010. i njegovim dopunama 2013. napravljeni određeni iskoraci, koncentracija prava i obaveza u upravljanju imovinom zadržava se na razini države, što generira povećane troškove države, dugotrajnije postupke i nezadovoljstvo lokalne zajednice.

Osnovna nit vodilja ovog zakonskog prijedloga jest državna imovina u funkciji stvaranja novih vrijednosti, a da bismo to postigli, potrebno je decentralizirati njezino upravljanje, ali i rasteretiti državna tijela zadužena za taj posao.

Ovaj HNS-ov zakonski prijedlog plod je HNS-ove koordinacija članova lokalne izvršne vlasti koja je detektirala problem u praktičnoj primjeni postojećeg zakona i ukazala na njegove nedostatke, a potom je u Klubu zastupnika HNS-a izrađen ovakav prijedlog. 

Posebno je za naglasiti da je u radu tribine sudjelovao i Gradonačelnik Đurđevca Željko Lacković sa svojim suradnicima, te konkretnim primjerima ukazao na nužnost predloženih izmjena i dopuna zakona, a uz konstruktivne prijedloge daje im podršku

Glasnogovornica ŽO HNS-a Koprivničko-križevačke županije:

Andreja Horvat Friščić

Predsjednik Podružnice HNS Đurđevac:

Ivan Hodić

Milorad Batinic HNS Djurdjevac 2015 001