Na vodovod će biti spojeno 3000 domaćinstava, a na odvodnju 11.000 stanovnika

Aglomeracija Djurdjevac press 21062017 012

Danas je u Gradskoj knjižnici Đurđevac održana press konferencija o provedbi Projekta Priprema projektnog prijedloga investicijskog ulaganja s ciljem cjelovitog rješavanja vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete. Projekt traje od prosinca 2014. do prosinca 2016. godine, a na konferenciji je prezentiran završetak projekta sa završnim rezultatima te projekcija daljnje aplikacije za sredstva potrebna za izgradnju.


 

Za projekat je odobrena vrijednost 5.766.000,00 kuna, a Europska unija ga sufinancira iz Kohezijskog fonda s 85% ili 4.901.100,00 kuna. Tijekom razrade projekta, vrijednost mu je povećana na 6.367.469,06 kuna.

Kroz projekt je izrađena sva potrebna projektno-tehnička dokumentacija  ( 8 Glavnih projekata kanalizacije, 1 Glavni projekat vodovoda i 3 Idejna projekta za uređaje za pročišćavanje). Izrađen je i  pripremu obrasca prijave na sredstva iz Kohezijskog fonda sa spremnih 7 tender dokumenata za Javnu nabavu, što znači da su se kroz ovaj projekt stvoriti preduvjeti za osiguravanje financijskih sredstava za cjelovitu izgradnju vodnokomunalne infrastrukture na području aglomeracije Đurđevac, Novigrad Podravski, Virje i Podravske Sesvete. Vrijednost budućeg ugovora o bespovratnim sredstvima za izgradnju je 250 milijuna kuna. Predviđeno vrijeme izgradnje je od 2018- 2022. godine.

Glavni projekti podrazumijevaju dogradnju đurđevačke kanalizacije dužine 2,5 kilometra, fekalne kanalizacije Budrovca i Čepelovca dužine 10 kilometara, Kloštra Podravskog, Budančevice i Prugovca od 29 kilometara, Šemovaca i Hampovice od 13,6 kilometara, Delova 4,4 kilometra, Ferdinandovca 6,8 kilometara, dogradnje kanalizacije u Novigradu Podravskom od 1,5 kilometar, tlačni cjevovod fekalne kanalizacije Novigrad Podravski-Virje s retencijskim bezenom dug tri kilometra te izgradnju dijelova vodoopskrbnog sustava “Đurđevac” sa svrhom optimalizacije tlakova dugog devet kilometara.

Više od 60 posto odnosi se na odvodnju i pročišćavanje, više je od 70 kilometara kanalizacijske mreže te će više od 11.000 stanovnika biti priključeno na novi sustav odvodnje. Na nju otpada 150-ak milijuna kuna, dok oko 45 milijuna odlazi na vodoopskrbu što uključuje 10.000 stanovnika odnosno 3000 priključaka. U ukupne troškove još ulaze i održavanje sustava te ostali investicijski troškovi – kazala je voditeljica financija Boža Kovač.

Na naš upit zašto dio Školske ulice (Delki) i Prokljuvanci u Budrovcu nisu predviđeni za priključenje na kanalizaciju, direktor Komunalija Tomislav Kolarić odgovorio nam je da je to poradi konfiguracije terena te je trenutno to neisplativo izvoditi zbog malog broja domaćinstva te kao takovo ne prolazi uvjete EU u ovom projektu. Ipak, naglasio je, da će nakon izvedbe kanalizacije po projektu Komunalije iznaći mogućnost priključenja i za ta domaćinstva iz vlastitih sredstava Komunalija. Ukoliko ni to neće biti moguće, obećao je da će sva ona domaćinstva koja ostanu bez priključka na kanalizaciju, tj. ostat će na septičkim jamama, imati uvjete pražnjenja istih kao da su priključeni na kanalizaciju i samim time neće biti diskriminirani.

Na press konferenciji sudjelovali su: predstavnik izrađivača projektno-tehničke dokumentacije Rajko Šimecki iz Inženjerskog projektnog zavoda d.d. iz Zagreba, voditelj projektnog tima Josip Juras iz Hrvatskih voda, članovi projektnog tima, voditeljica financija Boža Kovač, Marijan Štimac uime Županije, Tomislav Kolarić direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac, gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te načelnici Općina.