Zdravko Šabarić održao kreativnu radionicu u osnovnoj školi

Kreativna likovna radionica 2016

U sklopu svečane proslave Dana škole 24. svibnja 2016. u OŠ Grgura Karlovčana Đurđevac održana je kreativna radionica. Radionicu za učenike viših razreda vodio je poznati đurđevački slikar Zdravko Šabarić, a zadana tema bila je „Brzina/kretanje“. U slobodnom izboru tehnike (ugljen, kreda, pastela, tempera, akril) učenici su slikali svoje viđenje brzine, pokreta. Gospodin Zdravko učenicima je otkrio jedan zanimljiv detalj, da je i on sam bio učitelj likovne kulture u našoj školi.


 

 
Po završetku radionice, učenički radovi su predstavljeni na školskoj izložbi. Ovom prilikom zahvaljujemo đurđevačkom slikaru Zdravku Šabariću na odazivanju i sudjelovanju na likovnoj radionici povodom Dana škole.

Fotografije: Danijel Domišljanović