Velika greška vlasti u Đurđevcu

HSR

Aktualna vlast u Đurđevcu je dovela ni manje ni više, nego deve. Da čovjek ne povjeruje. Da,da. Ne piliće, ne kokoši, a kamoli pijetle, već deve. Da je preko dvjesto tisuća kunića ljudi Đurđevca utrošeno u neku posebnu vrstu pijetla, to bi bilo razumljivo. Pilići, pa i kokoši još nekako, ali halo -deve? Da li u višestoljetnoj borbi između Turaka i Đurđevčana je upravo ova vlast učinila kapitualaciju prekrasnog grada Đurđevca, pred navalaom Turaka. Nekada se je u Đurđevcu na svakom koraku mogao vidjeti prekrasni pijetao, a danas kao da su Turci konačno pobijedili – deve.


 

Deve su simbol Turaka. Osmanlije su deve koristili kako bi iste jahali i na njima su dovlačili oružje, a koje je korišteno u osvajanju Đurđevca. Tome u prilog govore i pronađene kosti uz Dravu. Đurđevac je odavno poznat po prekrasnom pijetlu, da bi na kraju postao poznat po devama. Izgleda da se preci Đurđevčana okreću u grobu, što je njihova višestoljetnja borba s pijetlom, kao simbolom grada protiv osvajača Osmanlija pretvorena u deve, odnosno simbol osvajača Osmanlija, jednim totalnim gafom aktualne vlasti. Povijesni simbol grada zamijenio je simbol osvajača Đurđevca. Hm. To doista niti jedna vlast do sada nije uspjela.

Dipl. ing Krunoslav Duga, Hrvatska Stranka Reda