Zašto nije bilo predstavnika Županije?

grb-zupanije

Nakon održane svečanosti proglašenja najuspješnijih sportašica, sportaša, sportskih ekipa, trenera te zaslužnog sportskog djelatnika grada Đurđevca za 2013. godinu, nametnula su se neka pitanja. Kako to da nije bilo predstavnika Koprivničko-križevačke županije, koja izdvaja značajna sredstva za sportske aktivnosti na području cijele županije pa tako i Grada Đurđevca? 


 

Prema saznanju, kod pripreme ovog značajnog događaja, u protokolu nije bilo predviđeno da među govornicima bude i predstavnik Županije pa je samim tim bilo evidentno da je i prisustvo bilo nepoželjno.

Nameće se pitanje: zar je opcija koja je do sada vodila grad i koja je posredno pripremala ovaj izbor morala pokazati svoj konstantni antagonizam prema Županiji ? Je li ovo još jedan slučaj u nizu, kojim određene strukture na sve načine provode izolaciju grada Đurđevca, dajući jasno do znanja da ovom gradu Županija nije potrebna? Ili je prisutna bojazan zbog onoga što bi županijski čelnici mogli reći, budući da je ovo predizborno vrijeme?

Akteri bi ipak trebali znati elementarne postavke organizacije ovakvih događaja. Na prvom mjestu bi trebao biti sport i ljudi, koji se njime bave. Ovdje ne bi smjelo biti politike, a to naši županijski čelnici jako dobro znaju pa se u skladu s tim i ponašaju.

N.N.