Pevec u našem gradu

Ne tako davno, na ovim stranicama, pisali smo o (ne)propisnom parkiranju kamiona. Tada je bilo upitno parkiranje na Ledinama, te smo tom prilikom bili u krivu. Tadašnji "komunalni" pročelnik, gosp. Mijo Robotić, bio je u pravu kada je reagirao na naš tekst, jer tamo stvarno nije dozvoljeno parkiranje, kao i nigdje u gradu, jer nisu predviđena parkirališta za kamione. Uostalom, postoje znakovi zabrane na ulazima u grad, koji jasno govore da je samo dostavi dozvoljen ulaz. Plaćale su se i kazne za takav prekršaj.

 

Već nekoliko mjeseci svjedoci smo parkiranja Pevecovih kamiona na raznim mjestima u gradu i to u pravilu vikendom. Kako to više nije slučajnost, već je očito da je to postalo pravilo, pitamo se u čijoj je to nadležnosti ? Da li komunalnog redara ili policije. Komunalni redar ionako ne radi od petka u 15,00 do ponedjeljka u 7,00 sati, pa "ne vidi" kamione. Možda bi policija trebala reagirati, jer koliko se sjećam, oni su naplačivali kazne za parkiranje kamiona u gradu. Ili se možda nešto promijenilo u zakonu? Ovo je slikano 3. kolovoza 2008. (u nedjelju) oko 12,20 sati.

Evo još jednog kamiona, ali nije Pevecov. Taj se parkira na javnoj zelenoj površini, vjerojatno ispred kuće šofera. Naravno, vikendom, jer tada nema komunalnog redara.