Izbori 2017. – Odaziv do 16,30 sati bolji nego na prošlim izborima

Logo izbori 2017

Do 16,30 sati u Đurđevcu, od ukupno 5.977 birača, glasovalo je 2.335 birača (39,07%) na 16 biračkih mjesta. Ovaj podatak je nepotpun jer nisu dojavljeni rezultati sa biračkog mjesta Dom kulture – desno. U nastavku pogledajte odaziv po biračkim mjestima… U Koprivničko-križevačkoj županiji od 94.404 birača, glasovalo ih je 31.762 (35,22%).O vi rezzultati su bolji nego na prethodnim izborima 2013.


 

 

 

ĐURĐEVAC – Odaziv u 16:30

Biračka mjesta

Ukupno birača

Ukupno glasovalo

% odaziva birača

UKUPNO

5.977

2.335

39,07

001. ĐURĐEVAC – Peski – desno

639

275

43,04

002. ĐURĐEVAC – Peski – lijevo

734

311

42,37

003. GRKINE

102

37

36,27

004. SEVEROVCI

108

46

42,59

005. ĐURĐEVAC – Novo selo

803

299

37,24

006. ĐURĐEVAC – Zgrada INA-e

560

226

40,36

007. SVETA ANA

82

35

42,68

008. ĐURĐEVAC – Dom kulture – lijevo

595

218

36,64

009. ĐURĐEVAC – Dom kulture – desno

 

odaziv nije dojavljen

 

010. MIČETINAC

162

83

51,23

011. ĐURĐEVAC – Stara vijećnica

565

244

43,19

012. ĐURĐEVAC – Zgrada SU

538

185

34,39

013. ČEPELOVAC

287

108

37,63

014. BUDROVAC

293

98

33,45

015. SIROVA KATALENA

226

95

42,04

016. SUHA KATALENA

283

75

26,50

 

 

Koprivničko-križevačka županija odaziv do 16,30 sati

Gradovi / općine

Ukupno birača

Ukupno biračkih mjesta

Biračka mjesta dojavila podatke

% dojave biračkih mjesta

Broj birača na dojavljenim biračkim mjestima

Ukupno glasovalo

% odaziva birača

UKUPNO

94.404

255

242

94,90

90.173

31.762

35,22

ĐURĐEVAC

6.649

16

15

93,75

5.977

2.335

39,07

KOPRIVNICA

26.368

38

37

97,37

26.095

7.969

30,54

KRIŽEVCI

17.399

51

51

100,00

17.399

5.749

33,04

DRNJE

1.493

3

2

66,67

695

262

37,70

ĐELEKOVEC

1.274

3

3

100,00

1.274

473

37,13

FERDINANDOVAC

1.385

6

6

100,00

1.385

610

44,04

GOLA

1.852

5

5

100,00

1.852

557

30,08

GORNJA RIJEKA

1.365

6

5

83,33

983

471

47,91

HLEBINE

1.052

3

3

100,00

1.052

429

40,78

KALINOVAC

1.229

3

3

100,00

1.229

634

51,59

KALNIK

1.106

7

5

71,43

677

268

39,59

KLOŠTAR PODRAVSKI

2.558

5

5

100,00

2.558

1.067

41,71

KOPRIVNIČKI BREGI

1.877

4

4

100,00

1.877

588

31,33

KOPRIVNIČKI IVANEC

1.798

6

6

100,00

1.798

689

38,32

LEGRAD

1.953

6

6

100,00

1.953

966

49,46

MOLVE

1.693

5

4

80,00

1.512

882

58,33

NOVIGRAD PODRAVSKI

2.364

7

7

100,00

2.364

884

37,39

NOVO VIRJE

945

3

3

100,00

945

443

46,88

PETERANEC

2.067

3

3

100,00

2.067

763

36,91

PODRAVSKE SESVETE

1.349

4

4

100,00

1.349

681

50,48

RASINJA

2.630

14

14

100,00

2.630

1.029

39,13

SOKOLOVAC

2.750

14

12

85,71

2.284

602

26,36

SVETI IVAN ŽABNO

4.105

19

16

84,21

3.516

1.320

37,54

SVETI PETAR OREHOVEC

3.557

14

14

100,00

3.557

1.065

29,94

VIRJE

3.586

10

9

90,00

3.145

1.026

32,62