Danas se održava sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca

Poglavarstvo grada Đurđevca
Poglavarstvo grada Đurđevca

Danas se održava 31. sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca na kojoj će gradonačelnik podnijeti izvješće o svojem radu za prvih šest mjeseci ove godine. Na žalost, pisano izvješće u pozivu za sjednicu nije priloženo.

Na sjednici će se donijeti i Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca te će se donijeti Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu.

Razmatrat će se i Polugodišnji izvještaji o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca, Gradske knjižnice Đurđevac, Dječjeg vrtića “Maslačak”, Javne vatrogasne postrojbe i Osnovne škole Đurđevac.

Donijet će se i odluka o kratkoročnom zaduživanju te zaduživanju za refinanciranje dugoročnih kredita.

Pogledajte materijale za sjednicu u nastavku…

Zapisnik sa 30. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca

D N E V N I R E D :

 1. Izvješće o radu gradonačelnika Grada Đurđevca za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.

Nema priloženog izvješća!

 1. Donošenje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine.
 1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzeja Grada Đurđevca za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića “Maslačak” Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Izvješća o intervencijama i Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Đurđevac za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, s prijedlogom Zaključka.
 1. Donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu i Projekcija za 2021. i 2022. godinu.
 1. Donošenje Programa o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2020. godini.
 1. Donošenje Programa o izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Đurđevca u 2020. godini.
 1. Donošenje Programa o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi na području Grada Đurđevca u 2020. godini.
 1. Donošenje Plana o izmjenama Plana javnih potreba u socijalnoj skrbi na području Grada Đurđevca u 2020. godini.
 1. Donošenje Programa o izmjenama Programa javnih potreba u sportu na području Grada Đurđevca u 2020. godini.
 1. Donošenje Programa o izmjeni Programa utroška sredstava šumskog doprinosa na području Grada Đurđevca za 2020. godinu.
 1. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Đurđevca za 2020. godinu.
 1. Donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Đurđevca.
 1. Donošenje Odluke o kreditnom zaduživanju Grada Đurđevca kod Zagrebačke banke d.d. za refinanciranje dugoročnih kredita kod Societe Generale – Splitske banke d.d. i Hrvatske poštanske banke d.d.
 1. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu na području Grada Đurđevca.
 1. Donošenje Odluke o osnivanju prava građenja u korist trgovačkog društva Komunalne usluge Đurđevac d.o.o. Đurđevac.
 1. Pitanja članova Gradskog vijeća