Marko Fucak: Treba proširiti i povećati potpore za gradnju obiteljskih kuća u Đurđevcu

Marko Fucak

U ponedjeljak 22.07.2019. održana je 22. Sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca na kojoj su gradski vijećnici u sklopu Odluke o komunalnom redu izglasali potporu za gradnju novih kuća na zemljištima na kojima je srušena prethodna stara kuća upisana u Registar zapuštenih objekata na području Đurđevca, a sve u svrhu kako bi grad dobio novi urbani izgled.

Uz već postojeću potporu za rušenje starih kuća koja iznosi 7500 kuna, vlasnici koji se odluče na tom zemljištu izgraditi novu kuću dobit će iz gradskog proračuna dodatnih 25000 kuna te će biti oslobođeni plaćanja komunalnog doprinosa.

Jedini oporbeni vijećnik koji je bio prisutan na sjednici Gradskog vijeća bio je Marko Fucak (SDP) koji je pozdravio ovu potporu te nadodao da se potpore za buduće investitore trebaju proširiti na način da se sa 25000 kn i oslobođenja plaćanja komunalnog doprinosa stimulira i one investitore koji grade obiteljske kuće na zemljištima gdje do sada nije bilo nikakvih starih objekata, a ne samo na lokacijama gdje su se uklonile stare zapuštene kuće.

Marko Fucak je predložio da bi grad Đurđevac trebao slijediti primjer drugih općina i gradova koji u svojim potporama imaju subvencije preko 30000 kn za mlade obitelji koje kupuju kuću ili stan, jer mladim obiteljima treba dati poticaj i zadržati ih u Đurđevcu.

Odlukom o komunalnom redu propisuju se odredbe o uređenju naselja, o uređenju i korištenju javnih površina, o mjerama provođenja komunalnog reda kao i o prekršajnim odredbama. Fucak je također izrazio sumnju u vezi ove Odluke, a vezane na obveze i zadatke komunalnog redara. Isti se nadovezao na činjenicu da su gradski vijećnici na 14. Sjednici koja je bila u listopadu 2018. donijeli Odluku o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim životinjama na području grada Đurđevca.

Sukladno toj odluci dali smo veće ovlasti komunalnom redaru oko rješavanja problematike psa lutalica na području Đurđevcu i problem se nije riješio to jest veći je nego prijašnjih godina, jer nekolicina pasa u čoporima dolazi na trg i pred osnovnu školu te postoji opasnost za djecu i stanovnike.” – ističe Fucak.

U Đurđevcu pojedinci nemaju iste kriterije pred zakonom i komunalnim redom te za to postoje jasne činjenice i dokazi. Na nekim stanovnicima se provode represivne mjere dok se neke grupe pojedinaca konstantno štiti i njihovi izgredi se zataškavaju. Prije nekoliko dana smo imali slučaj ispred doma Mladena Markača na Peskima gdje je nekolicina pojedinaca remetila javni red i mir te su ostavili smeće, razbijene boce i piće na stepenicama društvenog doma i opet nitko ne snosi sankcije.“, konstatira Fucak te zaključuje kako će grad Đurđevac usvajanjem Odluke o komunalnom redu imati mrtvo slovo na papiru, a komunalni redar se opet neće moći ili se neće smjeti zagroziti pojedinim grupacijama i kvalitetno provoditi ovlasti koje mu nalaže zakon.