Sazvana 10. sjednica Gradskog vijeća – Razmatraju se poslovni izvještaji gradskih poduzeća i ustanova

Na današnjoj 10. Sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca raspravljati će se o godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2017. Godinu.

Ujedno će se raspravljati i o prošlogodišnjim financijama gradskih poduzeća i ustanova, a sva izvješća su priložena uz svaku točku dnevnog reda u nastavku članka.

Interesantan detalj je da su svi izvještaji potkrijepljeni i pisanim obrazloženjima osim firme „Stari grad“ d.o.o. koja brine o restoranu i pivnici u utvrdi, ZOO vrtu, izgradnji stadiona te budućoj izgradnji Poduzetničkog inkubatora (!?).  Slučajno ili ne vidjeti će se danas na sjednici, a možda vijećnici naknadno dobe to pisano obrazloženje financijskog poslovanja.

Z A P I S N I K s 9. sjednice Gradskog vijeća Grada Đurđevca održane 27. ožujka 2018. g.

D N E V N I R E D :

 1. Donošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu.
 1. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Đurđevca za 2017. godinu.
 1. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Gradske knjižnice Đurđevac za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Izvješća o radu i Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Muzej Grada Đurđevca za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Dječjeg vrtića “Maslačak” Đurđevac za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna prihoda, primitaka i rashoda, izdataka Osnovne škole Grgura Karlovčana Đurđevac za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Izvješća o radu, Financijskog izvješća, Godišnjeg obračuna financijskog plana Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac za 2017. godinu i Izvješća o intervencijama za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju i financijskog izvješća Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Izvješća o radu Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o. Đurđevac temeljem Zakona o održivom gospodarenju otpadom, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Izvješća o poslovanju Starog grada d.o.o. Đurđevac za 2017. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 1. Razmatranje Izvješća o radu i Izvješća o financijskom poslovanju Zajednice sportskih udruga Grada Đurđevca za 2016. godinu, s prijedlogom Zaključka.
 1. Pitanja članova Gradskog vijeća.