DIVLJI DEPONIJ – Mještani Budrovca od gradskih vlasti traže konačno rješenje problema

Divlje odlagalište otpada u prigradskom naselju Budrovac još uvijek nije sanirano, iako se godinama priča kako je to „u planovima za sanaciju“.

Prošle godine u desetom mjesecu gradonačelnik grada Đurđevca, Hrvoje Janči, izjavio je:  „…mi konstantno to otklanjamo, upozoravamo, izdajemo opomene, nadgledamo i uspjeli smo to dovesti u neki red u zadnje vrijeme…“. Koliko je to „dovedeno u neki red“, može se vidjeti na priloženim fotografijama.

Za sve to smeće nisu krivi samo stanovnici Budrovca već i vlasnici klijeti i kuća za odmor na području Budrovca, a koji imaju prebivališta u drugim mjestima, ali kad krenu sa renoviranjem svojih građevina, otpad se redovno dovozi na navedeno mjesto.

Poravnavanje i guranje otpada bagerima u jamu NIJE sanacija već prikrivanje stvarnog stanja te je vrijeme da se postupi po dugogodišnjim planovima za sanaciju tog područja.

„Za lokacije divljih deponija evidentiranih prije 2010 izrađeni su elaborati zbrinjavanja odnosno planovi sanacija lokacija onečišćenih otpadom. Sufinanciranje sanacija predmetnih odlagališta predviđeno je kroz sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projektom sanacije odlagališta „ Peski „ Đurđevac predviđene su plohe za zbrinjavanje otpada sa navedenih divljih odlagalište što je financirano iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.“ (Odluka o provedbi posebnih mjera sprječavanja odbacivanja otpada, 15.03.2016.)

Vrijeme je da se ovo promptno dovede u red i sanira i to bez daljnjih obećanja i odugovlačenja.